Čtvrtek 28. ledna 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Informace z jednání zástupců bezpečnostních sborů

V úterý 13. října 2009 se uskutečnilo společné jednání zástupců bezpečnostních sborů a odborových svazů působících v bezpečnostních sborech. Poradu rozdělenou do dvou částí řídil náměstek ministra vnitra Ing Salivar.

V první části jednání se všichni přítomní vyjádřili k realizaci snížení objemů finančních prostředků na služební příjmy příslušníků bezpečnostních sborů a platy občanských zaměstnanců sborů. Stanovisko odborových orgánů ke snížení prostředků na platy o 4% bylo shodné – nesouhlasné i s přihlédnutím k tomu, že stav veřejných rozpočtů je v době globální krize přibližně stejně neuspokojivý, dochází např. v Polsku a Slovensku k valorizaci platů o 1%.

Zástupci bezpečnostních sborů mimo ÚZSI doporučují variantu snížení tarifů v rozpětí 7 až 8%. V druhé části jednání byla projednána stanoviska jednotlivých bezpečnostních sborů a odborových orgánů k návrhu poslanců Bublana, Tejce, Klučky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, (sněmovní isk 675/1) který byl poslanci PSP ČR propuštěn do druhého čtení a přikázán k projednání ve Výboru pro bezpečnost.

Stanovisko Odborového svazu hasičů se od posledního jednání expertní skupiny k novelizaci zákona o služebním poměru nemění, důrazně však upozorňujeme, že v případě realizace navrhovaného vypuštění odst. 3 v § 126 ZSP dojde k nemožnosti proplácení nočních výjezdů ke kterým budou příslušníci HZS povoláni z pohotovosti, paradoxně by nastala situace, kdy část jednotky pokračující v noční pohotovosti bude mít nárok na odměnu za pohotovost, kdežto druhá část jednotky určená k výjezdu a zasahující, nebude mít za tuto dobu nárok na služební příjem.

Info: Zdeněk J. Oberreiter, předseda OS hasičů

-kow-

Sdílet