Středa 19. unora 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner MEVA OK

Soubor typové činnosti IZS: STČ 03 – Nástražný výbušný systém nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů

Při provádění záchranných a likvidačních prací je třeba v první řadě zajistit bezpečnost zasahujících příslušníků a zaměstnanců složek IZS. Prováděná opatření směřují ke zneškodnění NVS, munice, výbušniny nebo výbušného předmětu a současně k omezení škodlivého působení účinků případného výbuchu.

Velitel jednotky PO se stane velitelem zásahu, jestliže byla prokázána přítomnost CBRN nebo došlo k výbuchu. Zásah je třeba organizovat a řídit tak, aby došlo k plynulému přechodu do daného typu zásahu.

V případě, že velitel zásahu nařídí nezbytná opatření pro ochranu života a zdraví zasahujících osob a k jejich splnění je potřeba technika nebo věcné prostředky, kterými tyto osoby nejsou vybaveny, velitel zásahu je v potřebném rozsahu zajistí.

Je-li využití uvedených věcných prostředků nebo techniky vázáno na odborné vyškolení nebo vycvičení, vyžádá si velitel zásahu samostatně nebo prostřednictvím pověřeného zástupce potvrzení anebo, je-li to na místě možné a dostačující, vyškolení zabezpečí.

Následně takto vybavené osoby, pokud tím není dotčeno ustanovení právních předpisů, je možné využít pro plnění úkolů. Toto se v přiměřeném rozsahu použije i pro spolupráci s orgány činnými v trestním řízení.

Velitel zásahu organizuje spojení a zabezpečuje z místa zásahu průběžné informování územně příslušného operačního a informačního střediska IZS (dále jen „OPIS IZS“), kterým je OPIS HZS kraje a organizuje spojení v místě zásahu.

Sdílet
Přiložené soubory
STC 03-IZS NVS_aktual_2013-11-25.pdf zobrazit online PDF 464 kB
Banner Kobit THZ 970*150 OK