Neděle 25. srpna 2019, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Partner & VIP: Pavliš a Hartmann 970x150 #2 Hadice gold

Soubor typové činnosti IZS: STČ 09 – Zásah složek IZS u mimořádné události s velkým počtem zraněných osob

Tato typová činnost složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu je zaměřena na řešení mimořádných událostí s velkým počtem zraněných osob.

V takových případech je nutné stanovit priority v poskytování přednemocniční neodkladné péče a odsunu (tj. provést třídění zraněných osob).

Třídění se provádí v případě, kdy je významný nepoměr mezi počtem zraněných osob a zasahujících zdravotnických pracovníků, takže není možné zajistit okamžitou přednemocniční neodkladnou péči všem zraněným osobám současně.

Cílem činnosti je soustředit a vhodně organizovat dostatečné množství sil a prostředků složek IZS pro záchranu osob a pro minimalizaci počtu obětí a zmírnění trvalých zdravotních následků u zraněných osob. Toho lze dosáhnout zejména poskytnutím odpovídající první pomoci, poskytnutí PNP a zkrácením doby odsunu zraněných osob z místa zásahu do nemocnic.

Velitelem zásahu je velitel jednotky požární ochrany. Velitel zřídí zpravidla štáb VZ ve složení podle druhu mimořádné události a zasahujících složek IZS.

Sdílet
Přiložené soubory
STC 09-IZS Velky pocet zranenych.pdf zobrazit online PDF 2 MB
Banner Hagemann OK