Pátek 3. unora 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Společné cvičení hasičů při požáru lokomotivy ve Vsetíně

Dne 26. 10. 2009 v 09:03 hod. bylo vyhlášeno prověřovací cvičení hasičů na vlakovém nádraží ve Vsetíně. Námětem cvičení byl požár elektrické lokomotivy pod zapnutým trakčním vedením v prostoru nádraží ve Vsetíně.

Dne 26. 10. 2009 v 09:03 hod. bylo vyhlášeno prověřovací cvičení hasičů na vlakovém nádraží ve Vsetíně.

Námětem cvičení byl požár elektrické lokomotivy pod zapnutým trakčním vedením v prostoru nádraží ve Vsetíně. Cílem cvičení bylo prověřit akceschopnost jednotek požární ochrany profesionálů ze Vsetína a drážních hasičů z Přerova. Hasiči dále cvičili záchranu a poskytnutí první pomoci zraněnému strojvedoucímu, stejně jako správný postup při zastavení dopravy na železnici, rozvinutí útočných proudů, dodržování schémat spojení u zásahu a pochopitelně správný postup při odpojování traťového vedení.

Zasahující jednotky hasičů dbaly na práci v zásadách bezpečnosti práce, které byly velmi sledovány týmy odborníků. Dohled měli nejen odborníci z HZS Zlínského kraje, ale také ze strany HZS Správy železniční dopravní cesty, s.o. Přerov a z řad pracovníků ČD.

Mezi nejsledovanější časy patřily – žádost velitele zásahu o vynutí proudu v trolejovém vedení a žádost o zastavení dopravy na určené trase. Operační středisko ČD to stihlo do jedné minuty. Drážní hasiči si vyzkoušely postupy zkratování traťového vedení a následný společný zásah proti požáru.

Velitel zásahu hasičů ze Vsetína cvičení vyhodnotil v oblasti kladných i záporných poznatků takto:

  • připravenost jednotek a její zásahová činnost byla v souladu s bojovým řádem
  • radiové spojení mezi jednotkami HZS ZLK a HZS SŽDC v místě zásahu bylo bezproblémové
  • jednotky povolané na místo události prokázaly svou akceschopnost
  • kladně byla hodnocena vstřícnost přednosty stanice a profesionální přístup hasičů HZS SŽDC Přerov
  • v případě takovéto události má velitel zásahu možnost požádat o zkratování trakčního vedení hlavního elektrodispečera stanice, nebo pokud je v dosahu, také montážní vůz trakčního vedení
  • pro účinné provedení zásahu při požáru kolejového vozidla pod trakčním vedením je dojezdový čas drážních hasičů z Přerova kolem 1 hodiny
  • je nutné důsledně dodržovat zásady pro pohyb v kolejišti
  • je nutné vždy počítat s možností, že může být neúmyslně zaměněno označení čísla koleje

Cvičení bylo pro hasiče velmi důležité a také ho sami velmi kladně hodnotili. V živé paměti máme stále zásah na železničním přejezdu u Jablůnky, kde po pochybení pracovníků drah došlo k najetí lokomotivy do nepojízdného a hořícího tahače.

mjr. Ivo Mitáček, Mgr. Bc.
tiskový mluvčí HZS Zlínského kraje 

-kow-

Sdílet