Úterý 16. dubna 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V Jiřetíně pod Jedlovou hrozil pádem vrchol kostelní věžičky, hasiči a klempíři ho sundali

Na začátku měsíce prosince roku 2018 byl starosta obce Jiřetín pod Jedlovou upozorněn na havarijní stav ozdobného zakončení věže kostela nejsvětější Trojice na náměstí sv. Jiří v Jiřetíně pod Jedlovou. Vizuální kontrolou bylo zjištěno, že se naklání kulatá báň věže kostela zakončená ozdobnou rozetou.

Starosta obce Jiřetín pod Jedlovou ihned kontaktoval vlastníka – římsko-katolickou církev a požádal jí o vyřešení nastalého problému. Zároveň nabídl pomoc místního řemeslníka – klempíře, který má s podobnými problémy dlouholetou zkušenost.

Bylo dohodnuto, že stav není akutně havarijní a nevyžaduje okamžitý zásah, proto se obě strany dohodly na trvalém sledování stavu vrcholu věže kostela.


Na začátku měsíce ledna se naklonění báně vlivem povětrnostních vlivů (sníh, prudké poryvy větru) zvětšilo a proto bylo rozhodnuto o vizuální prohlídce uchycení těchto dvou prvků.

Přivolaný klempíř však během prohlídky konstatoval, že k inkriminovanému místu není zevnitř přístup – nachází se totiž v tak úzké části věže kostela, kam se kvůli stavební konstrukci není možné dostat.

Starosta obce se proto obrátil na veškeré soukromé i obecní subjekty (JSDH Rumburk), které ve šluknovském výběžku disponují výškovou technikou, bohužel však disponují pouze technikou s dostupnou výškou max. 30 metrů. Místo poškození se však nacházelo ve výšce cca 35 metrů.

Na základě neustálých telefonátů ze strany občanů i návštěvníku obce došlo k ohraničení místa možného dopadu na náměstí zábranami s červenobílou páskou – toto řešení však muselo být denně kontrolováno a opravováno a bylo jasné, že se jedná pouze o dočasné bezpečnostní řešení.

V okamžiku, kdy na začátku února starosta obce vyčerpal veškeré dostupné možnosti, obrátil se se žádostí o pomoc na naše pracoviště.

Dotazem na velitele centrální stanice Děčín jsem zjistil, že potřebná technika (žebřík s košem s dostupnou výškou 52 metrů) se nachází na centrální stanici v Ústí nad Labem, i s informací za jakých podmínek by její použití bylo možné,

uvedl Jiří Sucharda z Varnsdorfu.

To vše proběhlo v týdnu od 4. do 8. února. Vzhledem k tomu, že na víkend bylo vydáno varování na silné poryvy větru, byl kontaktován v pátek 8. února 2019 soudní znalec a statik v oboru stavebnictví, pan Ing. Roman Forfera, se žádostí o objektivní posouzení skutečného stavu.

V noci z pátku na sobotu také došlo k výraznému zvětšení náklonu ozdobných prvků, kdy bylo jasné, že se jedná o otázku dní, než dojde k jejich pádu na zem a následnému poškození, či zničení.


V úterý 12. února 2019 ráno byl obdržen výsledek šetření statika a bylo rozhodnuto o řešení celé situace.

Veškeré podklady (tzn. kopie vyjádření statika, popsání dosavadních kroků, určení místa krizového stavu, nákres možného ustavení požární techniky a fotografie kostela) putovaly e-mailem na KOPIS se žádostí o řešení krizové situace.

Zároveň byl o nastalé situaci informován vedoucí pracoviště krizového řízení Ústeckého kraje p. Marcel Kucr DiS a tajemník bezpečnostní rady ORP Varnsdorf a tajemník MěÚ ing. Radek Kříž. Po telefonické konzultaci bylo dohodnuto nasazení AZ52 ze stanice Ústí nad Labem.


Posádka žebříku byla před výjezdem informována o povětrnostních podmínkách v místě zásahu, kdy začalo sněžit, zhoršila se viditelnost a zesílily poryvy větru.

Zároveň byla informována místní jednotka HZS o výjezdu mobilní techniky s tím, že jednotka ze stanice Varnsdorf zajistí místo události a případnou součinnost.

O těchto krocích byl bezodkladně informován i starosta obce Jiřetín pod Jedlovou, p. Kaprálik, který zajistil přítomnost řemeslníka – klempíře a prostředky obce (traktory) provedl důkladnou očistu od sněhu na místě možného ustavení techniky.


Jakmile se AZ52 přiblížil k místu události, vyjela na místo jednotka ze stanice Varnsdorf, starosta obce a pracovník krizového řízení.

Po ustavení žebříku a nasazení koše byla vytvořena dvoučlenná pracovní skupina (příslušník HZS a odborný klempíř), která byla vybavena ochrannými pomůckami a provedla z koše žebříku průzkum.

Během průzkumu však došlo ke zhoršení povětrnostních podmínek (silný vítr a sněžení) a proto byly práce zastaveny. Během této části zásahu se na místo události dostavil řídící důstojník HZS.

Po cca půlhodině se povětrnostní podmínky opět zlepšily a tak výše uvedená pracovní skupina provedla ohledání místa poškození a rozhodla o dalším postupu. Ten spočíval v rozřezání ozdobných prvků na menší části, které byly za pomoci AZ52 sneseny dolů.

Celkem se jednalo o čtyři, resp. pět drobnějších částí tvořených ozdobnou rozetou, krytem báně, vrchní části báně, spodní části báně a dřevěnou výztuhou. Právě tato poškozená (uhnilá) dřevěná výztuha způsobila celou situaci.

V průběhu demontáže byla nalezena i uzavřená schránka, o jejímž nálezu byl ihned informován vedoucí SOAK Děčín, p. Mgr. Jan Němec. Tato schránka byla uložena dle pokynů pracovníků archivu na obecního úřadě Jiřetín pod Jedlovou.

Ostatní demontované části věžičky byly uloženy na místní faře. Po dokončení demontážních prací byla vrchní, není otevřená část věže zakryta provizorním krytem z igelitových pytlů zajištěných kurtou.

Po ukončení zásahu se obě jednotky vrátily na základnu. Během zásahu nedošlo k žádnému zranění ani poškození techniky.

Rád bych touto cestou poděkoval všem příslušníkům HZS, kteří se na akci podíleli, zejména profesionálně odvedené práci KOPIS Ústí nad Labem a dalším účastníkům tohoto zásahu.

Díky jejich iniciativě a profesionálně odvedené práci nedošlo k zásadnímu poškození této kulturní památky, ani její žádné části!

V praxi se také ověřil nastavený systém krizového řízení (obec – ORP – IZS) a to zcela v souladu s krizovým zákonem,

zakončil Jiří Sucharda.

Sdílet