Čtvrtek 6. srpna 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner VIP: Lenzing 970x150 OK

Soubor typové činnosti IZS: STČ 16A – Mimořádná událost s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení nebo v ostatních prostorech

Při podezření na výskyt vysoce nakažlivé nemoci je nutné postupovat v rámci principu předběžné opatrnosti, kdy není možno v reálném čase zhodnotit míru rizika (cesty přenosu, inkubační dobu, specifické příznaky).

Tato typová činnost složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu je zaměřena na řešení mimořádné události s výskytem vysoce nakažlivé nemoci (dále jen „VNN“), kterou charakterizuje:

  1. vysoká smrtnost,
  2. vysoká míra nakažlivosti – snadný přenos infekce,
  3. vysoká míra vnímavosti populace,
  4. limitované možnosti: prevence, diagnostika a léčba.

Pokud orgánem ochrany veřejného zdraví požádá KOPIS o společné řešení MU, je vyhlášen zpravidla druhý stupeň poplachu dle poplachového plánu IZS, přičemž je zřízen štáb velitele zásahu pro koordinaci složek na místě zásahu.

VZ/KOPIS rozhodnou po dohodě s krajským řídícím důstojníkem HZS kraje v závislosti na vývoji situace o nasazování dalších sil a prostředků a případně i o vyhlášení vyššího stupně poplachu.

Sdílet
Přiložené soubory
STC__16A_IZS_Mimoradna_udalost.pdf zobrazit online PDF 2 MB
Banner hasičskávyzbrojna 970 OK