Pátek 22. ledna 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2009

Vo štvrtok 29.októbra 2009 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v zastúpení 1.štátneho tajomníka Mgr. Jozefa Bučeka a za prítomnosti prezidenta Hasičského a záchranného zboru plk. JUDr. Alexandra Nejedlého uzatvorilo Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa s Odborovým zväzom hasičov, Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a Odborovým zväzom KOVO na rok 2009.

Vo štvrtok 29.októbra 2009 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v zastúpení 1.štátneho tajomníka Mgr. Jozefa Bučeka a za prítomnosti prezidenta Hasičského a záchranného zboru plk. JUDr. Alexandra Nejedlého uzatvorilo Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa s Odborovým zväzom hasičov, Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a Odborovým zväzom KOVO na rok 2009.

Novú kolektívnu zmluvu podpísali všetky odborové organizácie v zastúpení prezidenta Odborového zväzu hasičov Daniela Petroviča, predsedníčky Slovenského odborového zväzu verejnej správy Márie Mayerovej a predsedu rady Odborového zväzu KOVO Emila Machynu, pričom vzniku novej kolektívnej zmluvy predchádzalo niekoľko vyjednávaní, ktoré boli vedené priamo na úrovni Prezídia Hasičského a záchranného zboru.

Cieľom kolektívnej zmluvy je zabezpečiť a zlepšiť podmienky výkonu štátnej služby príslušníkov Hasičského a záchranného zboru vrátane zdravotného, sociálneho a kultúrneho aspektu, zároveň príplatok za zmennosť prináležiaci príslušníkom s nerovnomerne rozvrhnutým služobným časom bude najmenej vo výške 23 % z platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy a do sociálneho fondu bude smerovať 1, 5 % zo súhrnu služobných platov, ktoré boli zúčtované príslušníkovi na výplatu.

Kolektívna zmluva nadobudla platnosť dňom podpísania všetkých zmluvných strán a je záväzná pre všetky služobné úrady a odborové zväzy.


info: npor. Ing. Silvia Jančovičová – hovorkyňa Prezídia HaZZ

-wap-

Sdílet