Pátek 28. unora 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Stablecam 970

Vzdělávání v oblasti krizového řízení starostů obcí Libereckého kraje zajišťuje Hasičský záchranný sbor

Na konci února roku 2019 pořádal Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje vzdělávání starostů a primátorů obcí Libereckého kraje zaměřené na přípravu na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení v rozsahu podle aktuální Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

Vzdělávání proběhlo ve dvou termínech, 26. a 28. února 2019, v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje. Na první termín byli pozváni starostové obcí spadajících pod obce s rozšířenou působností Liberec, Frýdlant, Česká Lípa a Nový Bor, druhý termín byl určen pro ORP Jablonec nad Nisou, Železný Brod, Tanvald, Jilemnice, Semily a Turnov.

Vzdělávání zahájil ředitel HZS LK plk. Ing. Luděk Prudil a účastníky školení přišel v úterý 26. 2. osobně pozdravit také hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Ředitel HZS LK představil starostům ředitele jednotlivých územních odborů HZS LK a požádal starosty o aktivní přístup při předcházení a řešení mimořádných událostí. Zdůraznil, že HZS LK je připraven starostům kdykoliv poskytnout radu nebo potřebnou součinnost.


Celodenní program byl rozčleněn do tří bloků.

První blok prezentací patřil HZS LK, jehož příslušníci se věnovali především problematice bezpečnostního systému, ochrany obyvatelstva, spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi, integrovanému záchrannému systému a jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí.

Ve druhém bloku si starostové mohli vyslechnout od ředitelů krajské veterinární správy a krajské hygienické stanice informace k veterinárním a hygienickým opatřením při řešení mimořádných událostí a krizových situací a možnosti spolupráce s Policií ČR.

Třetí blok byl vyhrazen přednáškám pracovníků Krajského úřadu Libereckého kraje, kteří se věnovali tématům z oblasti krizového řízení, zdravotnictví, HOPKS, finančního zabezpečení a obranného plánování.


Vzdělávání starostů obcí se pořádají v pravidelných čtyřletých cyklech, vždy po komunálních volbách. V letošním roce bylo proškoleno 113 zástupců obcí, z toho 103 starostů z 215 obcí a 1 městského obvodu našeho kraje. Největší zájem ze strany starostů byl o problematiku týkající se jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí a financování nákupů požární techniky.

por. Mgr. Iva Michalíčková, plk. Mgr. Michal Dvořák
HZS Libereckého kraje
Sdílet
Banner ZPMVČR 211 970