Neděle 24. ledna 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nová hasičská stanica v Mengusovciach

História hasičskej stanice siaha do roku 2005, kedy sa začali rokovania medzi Okresným riaditeľstvom HaZZ v Poprade, Národnou diaľničnou spoločnosťou a spoločnosťou Dopravoprojekt Bratislava. Potreba vybudovania hasičskej stanice vyplynula z praxe okolitých krajín a zo skutočnosti, že stanica bude situovaná v areáli SSÚD Mengusovce a bude zasahovať aj v cca. 1 km dlhom diaľničnom tuneli Bôrik. Hasičská stanica je riešená ako dvojpodlažný objekt, v prípade výjazdu k zásahu majú hasiči možnosť použiť na prechod do garáží sklzy.

Po ujasnení architektonického riešenia nastal útlm spôsobený vyhodnotením verejnej súťaže, kde padlo niekoľko námietok zo strany neúspešných uchádzačov, ktoré musel riešiť Úrad pre verejné obstarávanie. Ako víťaz a zhotoviteľ stavby bola nakoniec určená portugalská firma Mota-Engil. Samotné stavebné práce na celom objekte sa rozbehli v lete 2008, slávnostné odovzdanie objektu sa uskutočnilo dňa 15.októbra 2009.

Plnohodnotne začala hasičská stanica v Mengusovciach svoju činnosť dňa 21.októbra 2009, kedy sa ukončilo sťahovanie inventáru hasičskej stanice vo Svite do nových priestorov v Mengusovciach. Pri slávnostnom odovzdaní hasičskej stanice dňa 15. októbra 2009 bola prezidentom HaZZ plk. JUDr. Nejedlým odovzdaná do užívania aj nová hasičská technika pre túto stanicu, tzv. tunelový špeciál na podvozku Mercedes Atego. Toto vozidlo má okrem štandartného technického vybavenia aj zariadenia na likvidáciu požiarov v tuneloch, napr. veľkokapacitný zásobník na stlačený vzduch, špeciálne vozíky na odstraňovanie prekážok v tuneloch, lafetu ovládanú joystickom z kabíny vodiča, dve termovízne kamery a pod.Informovala: mjr. Ing. Magáthová, PhD.
Zdroj: kpt. Mgr. Branislav Bíro, veliteľ HS v Mengusovciach-swo-

Sdílet