Sobota 25. března 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V Brně jednali špičkoví odborníci požární ochrany z pěti evropských zemí

Ve dnech 3. – 4. listopadu 2009 hostilo Odborné učiliště požární ochrany Brno vůbec první oficiální setkání prezidentů profesních komor požární ochrany s představiteli hasičských sborů ze zemí Visegrádské čtyřky a Ukrajiny.

Ve dnech 3. – 4. listopadu 2009 hostilo Odborné učiliště požární ochrany Brno vůbec první oficiální setkání prezidentů profesních komor požární ochrany s představiteli hasičských sborů ze zemí Visegrádské čtyřky a Ukrajiny.

Účastníky jednání v Brně osobně přivítal generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán.

„Profesní komory požární ochrany sdružují osoby podnikající v této oblasti. Již několik let se pravidelně setkáváme s prezidenty profesních komor ostatních středoevropských zemí, byla dokonce založena Asociace komor požární ochrany střední a východní Evropy, které v současnosti Česká republika předsedá. A protože spolupráce se státní správou je pro nás nezbytná, řekli jsme si, že by bylo vhodné uspořádat společné jednání i s našimi partnery z hasičských sborů jednotlivých středoevropských zemí,“ vysvětluje motivy pro zorganizování schůzky prezident české Profesní komory požární ochrany František Kregl.

„Myslím si, že státní správa a profesní komory mají v zásadě stejný cíl, zajistit bezpečí občanů a udržovat vysokou úroveň požární bezpečnosti staveb. Stejně jako Česká republika, i jiné země se snaží řešit problém s vysokým počtem lidí, kteří každoročně umírají při požárech v domácnostech,“ zdůraznil další organizátor setkání, ředitel odboru prevence MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
plk. Ing. Rudolf Kaiser.

Odborníci z Česka, Slovenska, Maďarska, Polska a Ukrajiny v rámci jednání diskutovali o následujících tématech:

  • Význam a formy informování občanů k chování při požáru, možnosti celoživotního vzdělávání
  • Zkušenosti s uváděním harmonizovaných technických norem v oblasti požární bezpečnosti do praxe
  • Úloha mezinárodních výstav a konferencí v prevenci před požáry a součinnost pořadatelů v čase a místě za účelem zefektivnění poskytovaných informací
  • Důležitost činnosti profesních sdružení a výrobců v oblasti požárně bezpečnostních zařízení včetně spolupráce s orgány státní správy
  • Návrh jednotlivých dokladů pro realizaci staveb z pohledu požární ochrany


Velká diskuse se rozproudila již k prvnímu tématu. Plk. Ing. Kaiser přítomné seznámil s jednotlivými aktivitami českých hasičů na poli preventivně výchovné činnosti a chystanými projekty v této oblasti. Hasičský záchranný sbor ČR se snaží nalézat nové formy vzdělávání a výchovy občanů tak, aby si byli vědomi požárních rizik a dodržovali základní bezpečnostní pravidla.

„Stejně jako si dnes každý automaticky zapne bezpečnostní pásy v autě, tak by měli mít všichni na paměti pravidla požární bezpečnosti, zejm. v domácnostech“, zdůraznil plk. Ing. Rudolf Kaiser.

Do diskuse se mj. zapojili ředitel odboru požární prevence Prezídia Hasičského a záchranného zboru SR pplk. Mgr. Pavol Komár, ředitel odboru prevence hasičského sboru Polska plk. Pawel Janik nebo zástupce generálního ředitele hasičského sboru Maďarska genmjr. Dr. Imre Hoffmann. Shodli se na tom, že je důležité občany informovat a snažit se organizovat různé informační aktivity k veřejnosti. Média jsou pro to jedním z nejdůležitějších nástrojů, bohužel, jak podle diskutujících potvrzují zkušenosti z různých zemí, sdělovací prostředky dávají obvykle přednost zábavě a komerci před vzděláváním obyvatelstva. Ve všech státech je pak problém s financováním podobných informačních projektů.

Další část diskuse byla věnována problematice norem. Někteří diskutující vyzvali ke sjednocení pravidel pro certifikaci výrobků v oblasti požární ochrany v jednotlivých státech, aby nedocházelo k podvodům a zbytečným překážkám v podnikání.

Účastníci schůzky se rovněž shodli na tom, že by bylo vhodné, aby si jednotlivé středoevropské země nekonkurovaly v pořadatelství velkých veletrhů v oblasti požární ochrany. Počty návštěvníků totiž stagnují a je zbytečné, aby se více veletrhů konalo v jednom roce.

„Navzdory rozmachu internetu je úloha veletrhů a výstav při poznávání a seznamování se s výrobky stále nezastupitelná, věci je třeba vidět na vlastní oči,“ zdůraznil v této části diskuse prezident maďarské profesní komory požární ochrany János Zellei.

„Z jednání mám velmi dobrý pocit. Byla to zcela nová forma profesního setkávání, plně to splnilo svůj účel. Účastníci jednání si pochvalovali fakt, že měli jedinečnou možnost vyměnit si informace a zkušenosti se svými protějšky v různých oblastech. Dohodli jsme se, že se v tomto složení budeme setkávat pravidelně, další schůzka představitelů profesních komor s hasičskými sbory by se měla uskutečnit příští rok ve Varšavě,“ shrnul jednání plk. Ing. Rudolf Kaiser, ředitel odboru prevence MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Hasičský záchranný sbor ČR je základní složkou integrovaného záchranného systému. Jeho základním posláním je chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. Hasičský záchranný sbor ČR má působnost v oblasti požární ochrany, krizovém řízení, civilním nouzovém plánování, ochraně obyvatelstva a integrovaném záchranném systému. Více informací naleznete na www.hzscr.cz.

Profesní komora požární ochrany je sdružení, které sdružuje fyzické a právnické osoby podnikající v požární ochraně po celém území České republiky. Více na www.komora-po.cz.

kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

-miw-

Sdílet