Čtvrtek 6. října 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dobrovolní hasiči úspěšně absolvovali kurz Technik ochrany obyvatelstva v jednotce SDH obce

Ve dnech 1. a 2. března 2019 se ve Školicím středisku a chemické laboratoři Kamenice sjeli zástupci sboru dobrovolných jednotek z celého kraje k absolvování kurzu Technik ochrany obyvatelstva jednotky SDH obce.

Cílem kurzu je připravit absolventa pro zastávání funkce technika ochrany obyvatelstva nebo velitele družstva pro ochranu obyvatelstva v jednotce SDH obce provádějících odbornou přípravu v jednotce na tomto úseku, popř. pracujícího jako člena krizového štábu obce pro řešení mimořádných událostí v obci.

Technik ochrany obyvatelstva se podílí na tvorbě dokumentace vztahující se k realizaci opatření ochrany obyvatelstva a krizového řízení na úrovni obce, např. povodňového plánu, výpisů z havarijních (krizových) plánů apod., a spolupracuje s obcí při provádění preventivně výchovné činnosti.

V průběhu dvou dnů vyslechlo 22 účastníků z jednotek Hřebečníky, Heřmaničky, Spomyšl, Krakovany, Čečelice, Lužná u Rakovníka, Mukařov – Žernovka, Krhanice, Jirny – Nové Jirny, a Petrovice přednášky odborníků z řad příslušníků krajského ředitelství HZS a krajského úřadu.

Přednášky byly zaměřeny na financování krizových situací, psychologickou pomoc, činnost IZS, chemickou bezpečnost a ochranu obyvatelstva (preventivně výchovná činnost, varování, evakuace, ukrytí, nouzové přežití).

V rámci praktického bloku se dobrovolní hasiči seznámili s kontejnerem nouzového přežití, který je dislokován na stanici v Rakovníku. Vyzkoušeli si stavbu nafukovacího záchranného stanu GUMOTEX, který je momentálně k dispozici na všech územních odborech, a stavbu dekontaminační sprchy.

Závěrem všichni zúčastnění úspěšně absolvovali test ze získaných znalostí a obdrželi osvědčení o absolvování kur­zu.

nprap. Ing. Zuzana Strouhalová
ochrana a příprava obyvatelstva
HZS Středočeského kraje
Sdílet