Čtvrtek 23. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Za Janem Dřínkem

Řady dobrovolných hasičů a pracovníků Hasičské vzájemné pojišťovny 1. prosince 2003 opustil Jan Dřínek.

Jak ukázala obrovská účast na jeho pohřbu 6. prosince, tato nečekaná smrt sevřela mnohá hasičská srdce a je velkou ztrátou pro celé hnutí. Jan Dřínek už jako devítiletý přišel do hasičské zbrojnice ve Žďáru nad Sázavou, byl aktivním členem mládežnického družstva. Později sám pracoval s dětmi a hasičskou mládeží, stal se referentem pro mládež okresního výboru Svazu požární ochrany. Brzy byl jmenován okresním velitelem. Řadu posledních let byl Jan Dřínek starostou Okresního sdružení hasičů ve Žďáru nad Sázavou a velitelem výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou II – Zámek. Na 2. řádném sjezdu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, který se konal v roce 2000 právě ve Žďáru, byl zvolen náměstkem starosty nejpočetnějšího občanského sdružení České republiky. Na zdárné organizaci tohoto sjezdu měl i mimořádně velké zásluhy. Když se na Žďársku řeklo hasič, většině lidí se vybavil Jan Dřínek. Byl však znám i v hasičských kruzích daleko za hranicemi Vysočiny. V naší paměti navždy utkví několik momentů z jeho hasičských let. Vzpomeňme, že v květnu 1999 jsme na zámeckém nádvoří z jeho iniciativy přívítali nový moderní požární automobil, připomeňme si jeho lásku k moderní technice, ale také k historickým hasičským vozům. Dal podnět k renovaci staré Pragovky, kterou našel a rozhodným způsobem zachránil. Jan Dřínek byl také čelnou postavou požárního sportu. Získal kvalifikaci mezinárodního rozhodčího, rozhodoval vždy čestně a vyžadoval to také od svých kolegů. Jako trenér mládeže přivedl v roce 1985 své svěřenkyně na stupeň vítězů mezinárodního mistrovství hasičů v Berlíně a o dva roky později k titulu mistryň Československé republiky. Působil v mezinárodní komisi mládeže CTIF, kde aktivně uplatňoval bohaté zkušenosti naší hasičské mládeže. Téměř deset let Jan Dřínek stál v čele oblastní pobočky HVP ve Žďáru nad Sázavou, od roku 2000 byl členem a později místopředsedou představenstva této akciové společnosti. Měl významný podíl na znovuzrození jedné z nejstarších českých pojišťoven. Před loňskými senátními volbami dobrovolní hasiči z Vysočiny navrhli, aby Jan Dřínek jako nezávislý kandidoval do Senátu České republiky. Bylo to poprvé v naší nové demokracii, kdy se hasiči rozhodli vyslat svého kandidáta do nejvyššího zákonodárného sboru a pro tuto myšlenku získali velkou podporu. S Janem Dřínkem byla spojena činnost požární zbrojnice na nádvoří žďárského zámku a v této chvíli si ještě zřetelněji uvědomujeme vzájemný vztah starého českého rodu Kinských a hasičů, který v naší době ztělesňovali dr. Radslav Kinský, čestný člen sboru dobrovolných hasičů ve Žďáru nad Sázavou, a jejich velitel Jan Dřínek. Bez trvalé podpory a pochopení těch nejbližších, manželky Miloslavy a jejich dětí by Jan Dřínek náročnou práci v tak rozsáhlém měřítku nemohl vykonávat. Za rodinné zázemí je proto třeba celé rodině poděkovat a v nejtěžší chvíli pro ni jí vyjádřit hlubokou soustrast. V roce 2004 bude českým, moravským a slezským hasičům 140 let. Celé půlstoletí z této historie je spojeno se jménem Jana Dřínka. Jako vrcholný představitel našeho hnutí obětavě naplňoval vlastenecký a humanistický obsah myšlenky, která na našich praporech bývá vyšita zlatým písmem: „Bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu!“ V Janu Dřínkovi ztrácíme jednoho z nejbližších spolupracovníků, muže beze zbytku oddaného velké hasičské věci, člověka mimořádných vlastností, čestného, pracovitého a skromného. Vzdáváme hold náměstkovi starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, veliteli žďárských hasičů, nositeli nejvyšších vyznamenání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, včetně Řádu sv. Floriána, členu představenstva akciové společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna. Jan Dřínek v našich srdcích zůstane velmi hluboko! Nikdy na něj nezapomeneme! Čest jeho památce! Karel Richter, starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Josef Kubeš, předseda představenstva Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.
Sdílet