Středa 29. března 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Vyhodnocení kontrol obcí Pardubického kraje za tři čtvrtletí roku 2009

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje provedl v předchozích 9 měsících roku 2009 celkem 37 požárních kontrol u obcí a obecních úřadů dle § 29 odst. 1, 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, se zamřením na plnění jejich povinností.

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje provedl v předchozích 9 měsících roku 2009 celkem 37 požárních kontrol u obcí a obecních úřadů dle § 29 odst. 1, 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, se zamřením na plnění jejich povinností.

Každému z nás je zřejmé, že i obce mají své povinnosti, zejména zřizují jednotku sboru dobrovolných hasičů a tuto udržují akceschopnou, zabezpečují členům odbornou způsobilost, ale i materiální a finanční potřeby těchto jednotek. Taktéž musí zabezpečit zpracování předepsané dokumentace požární ochrany jako je požární řád obce, řád ohlašovny požáru, dokumentace k zabezpečení požárních ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Pro případnou potřebu vody pro hašení požárů zabezpečuje obec zdroje požární vody a jejich trvalou použitelnost. Všeobecně lze říci, že svým obyvatelům obce a města garantují určitou jistotu, že pokud by u nich došlo k požáru, jsou zde lidé (členové jednotky požární ochrany obce), kteří jim mohou pomoci, protože jsou dostatečně znalí, vybavení jak materiálně tak i technicky.

Avšak HZS Pardubického kraje zjistil, že ne všechny kontrolované obce plní všechny své povinnosti.

Jak již bylo řečeno bylo zkontrolováno 37 obcí a obecních úřadů, z toho pouze při jedné požární kontrole nebyly zjištěny závady. Celkem bylo zjištěno 205 závad.

* 62 % kontrolovaným obcím byly zjištěny závady v zabezpečení odborné přípravy členů jednotek požární ochrany.
* 54 % kontrolovaným obcím byly zjištěny závady v zabezpečení odborné přípravy strojníků.
* 70 % kontrolovaným obcím byly zjištěny závady v provádění preventivně výchovné činnosti.
* 54 % obcí nemá zpracován nebo má chybně zpracován požární řád obce
* 51% obcí nevede dokumentaci požární ochrany
* 27 % obcí byly zjištěny závady ve zřizovacích listinách nebo smlouvách jednotek požární ochrany obce.
* 38 % obcí nemá zřízené ohlašovny požárů nebo nejsou funkční
* 14 % obcí nezabezpečila nebo nezabezpečila použitelnost zdrojů pro hašení požárů.

Ilustrační foto - skutečnosti, uvedené na snímku, nemusejí ani vzdáleně připomínat skutečnost

plk. Mgr. Pavel Nejtek
ředitel odboru prevence
HZS Pardubického kraje

-kow-

Sdílet