Středa 25. listopadu 2020, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dostali jsme novou Toyotu

Dobrovolní hasiči se nesetkávají příliš často s upřímným oceněním svojí práce. Desítky hodin dřiny a podstupování rizika, ať už při výcviku či přímo v terénu, většinou lidé nezaznamenají nebo je považují za samozřejmost, někdy také za jakési „hraní" dospělých kluků.

Dobrovolní hasiči se nesetkávají příliš často s upřímným oceněním svojí práce. Desítky hodin dřiny a podstupování rizika, ať už při výcviku či přímo v terénu, většinou lidé nezaznamenají nebo je považují za samozřejmost, někdy také za jakési „hraní" dospělých kluků.

Motorem naší práce pro hasičskou jednotku je jednak láska k hasičině, což je pro nás především obětavost při pomoci druhým, zvládání rizikových situací a vztah k hasičské technice, v neposlední řadě i skvělá parta lidí, která JSDH Mokropsy tvoří. V dnešní materiální době ale každý z nás občas musí odpovídat na otázku „proč", ať už svojí rodině nebo hlavně sám sobě.

Odměnou a motivem je pro nás každé díky od těch, kterým jsme pomohli. Tito lidé však většinou mají v dané situaci zcela jiné starosti, proto je pro nás jejich poděkování spíše milé překvapení.

Dne 14. Listopadu 2009 jsme dostali jako hasičská jednotka dar. Od člověka, kterému jsme nikdy zásadním způsobem nepomohli, a přesto takto dokázal ocenit práci naší hasičské jednotky. Svým způsobem jsme vlastně obdarováni dvakrát. Terénním automobilem a hodně dobrým vnitřním pocitem, který nás bude hřát dlouho.

Pan Martin Moravec se rozhodl věnovat JSDH Mokropsy terénní automobil Toyota Land Crusier HDJ 80 4,2 za symbolickou jednu korunu.

Tento zcela nestandardní dar si zasloužil i nestandardní předání. Veliteli jednotky s několika členy se podařilo během krátké doby zajistit utajené přelakování Toyoty do RAL barvy, přelepení informačními prvky i zabudování výstražného zařízení, tedy přeměnit Toyotu v zásahové vozidlo hasičské jednotky s veškerým potřebným vybavením.

V sobotu 14. 11. 2009 se v hasičské zbrojnici konal slavnostní večer s předem blíže nespecifikovaným programem. Ukázalo se, že zvědavost není výsadou pouze ženského pohlaví, protože jednotka se dostavila v téměř kompletní sestavě.

Krátce po zahájení večera velitel zavelel nečekaný nástup hasičské jednotky na dvoře stanice. Během jeho proslovu o smyslu hasičské práce předstoupila před nastoupenou jednotku i mladá rodina s dvěma malými chlapci. Velitel je příchozí jednotce představil a neopomněl zmínit, že s panem Moravcem se hasiči již setkali. Například v roce 2002, kdy osobně i materiálně pomáhal při likvidaci následků katastrofální povodně nebo v roce 2005, kdy jednotce pomohl sponzorským darem.

Dále pak velitel ve svém proslovu pokračoval „pan Moravec se v letošním roce rozhodl, že věnuje mokropeským hasičům terénní vůz Toyotu Land Cruiser". A současně s těmito slovy vjela do dvora rozblikaná Toyota v hasičských barvách… nutno říci, že hasiči vozidlo sledovali opravdu s němým úžasem, který pak ovšem vystřídal bouřlivý potlesk. Po prohlídce a projížďkách následovala neformální část večera a tou bylo grilování.

Výbavu vozu jsme přizpůsobili potřebám naší jednotky. Toyota veze 2 x dýchací přístroj Saturn S5, 2 x sněhový hasicí přístroj, 1 x práškový hasící přístroj, výstražné vesty, zastavovací terče, svítilny, výstražné kužely, vytyčovací pásku, velkou lékárnu, Ambu vak, sadu krčních límců, mapy, tabulky, nářadí, žengle, sadu na otevírání bytů, klíny a vyprošťovací lano.

Ještě jednou tímto děkujeme celé rodině sponzora.

Foto: F. Cajthaml

Text: MH – www.sdhmokropsy.cz

-wap-

Sdílet