Středa 29. března 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Prověřovací cvičení JSDH Slatina

Měsíc listopad byl pro slatinské hasiče zahájen prověřovacím cvičením. Cvičení proběhlo v objektu novostavby a dostavby lyžařského hotelu v obci Slatina. Objekt byl vybrán jakožto obecní novostavba s plánovaným výskytem většího počtu osob.

Měsíc listopad byl pro slatinské hasiče zahájen prověřovacím cvičením. Cvičení proběhlo v objektu novostavby a dostavby lyžařského hotelu v obci Slatina. Objekt byl vybrán jakožto obecní novostavba s plánovaným výskytem většího počtu osob.

O cvičení věděli jen starosta obce, velitel jednotky a majitel objektu, který o něm byl informován s předepsaným 24hodinovým předstihem a neměl námitek. Před zahájením cvičení byla v objektu umístěna figurína simulující pohřešovaného zaměstnance hotelu a na prostranství za budovou byl připraven malý ohýnek, simulující požár.

Cílem činnosti bylo připomenout si úskalí zásahu v dýchací technice, komunikaci radiostanicemi i signály paží, ovládání proudnic a obsluhu plovoucího čerpadla. Zároveň jsme prověřili znalosti našich nových strojníků, kteří se po svolání jednotky dostavili oba. Jeden z nich byl tedy určen pro řízení vozidla k zásahu, druhý pak na místě události obsluhoval čerpadlo.

Jednotce byl poplach vyhlášen v 9:06 standardně systémem AMDS, který je v našem kraji používán již více než rok. U velitelů a strojníků bylo svolání navíc podpořeno SMS ze systému HZS, u ostatních hasičů pak SMS z našeho systému Pelig. Jednotka vyjela v čase 9:13 v počtu 8 osob, tedy v maximálním počtu pro naší Š706 CAS25, která byla na operačním středisku k tomuto zásahu „objednána“.

Jak již bylo řečeno výše, o cvičení věděl z hasičů pouze velitel ve vozidle. Ten po příjezdu jednotky na místo v 9:18 nechal hasiče nastoupit k cisterně, společně se starostou, čekajícím na místě jim oznámili, že se jedná o cvičení a upřesnil jim následující činnost s tím, že si řízení zásahu převzal přítomný velitel družstva a na veliteli jednotky zůstala pouze kontrola prováděné činnosti.

Čtyři hasiči se vystrojili dýchací technikou – dva jako vyhledávací skupina určena pro záchranu pohřešované osoby, dva jako jejich záloha. Záložní skupina měla za úkol přichystat nosítka, prostředky první pomoci a být samozřejmě spolu s velitelem ve spojení se skupinou průzkumnou. Průzkumná skupina prozkoumala přízemí a za pomocí nastavovacích žebříků následně i nadzemní podlaží hotelu bez výsledku. Po přesunu do provozní části hotelu však nalezli osobu v bezvědomí. Průzkumná skupina informovala o nálezu velitele a ten nechal připravená nosítka přesunout blíže k místu nálezu. Osoba byla průzkumnou skupinou vytažena z objektu a v místě, kde již nehrozilo nadýchání zplodinami hoření, ji naložila na nosítka a společně s dalšími dvěma hasiči přenesla k zásahovému automobilu, kde byla připravena lékárnička.

Další hasiči pak dostali za úkol zlikvidovat požár v zadním traktu hotelu. Úkolem bylo připravit dopravní vedení po rozdělovač a následně zasáhnout jedním proudem C právě od rozdělovače. Se strojníkem měli za úkol komunikovat pomocí signálů dávaných pažemi. Úkol byl splněn bez výhrad ze strany VZ a po jeho splnění na něj navázala činnost s plovoucím čerpadlem, jehož pomocí byla z přilehlého potoka doplněna cisterna.

Oba zmiňované stěžejní úkoly samozřejmě probíhaly současně. Oba byly splněny uspokojivě, nicméně je samozřejmé, že prostoru pro zlepšení je stále dostatek. Jako příklad můžu uvést protišlehovou kuklu, kterou si hasiči, připraveni v DT, bez předchozího upozornění velitelem nenasadili. Drobných prohřešků se zkrátka najde vždy několik, i proto je však potřeba cvičit a právě k jejich odhalení a následnému odstranění tato odborná příprava proběhla.

Info: JSDHO Slatina, http://hasici.obecslatina.cz

-kow-

Sdílet