Neděle 16. června 2019, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Stablecam 970

Cvičení Luxor 2019 proběhlo v areálu koupaliště Michal, hasiči cvičili úkoly ochrany obyvatelstva

Šestnáct jednotek hasičů, speciálně vybraných a předurčených pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva, k tomu čtrnáct členů jednotek hasičů v kurzu technik ochrany obyvatelstva a další čtyři pozvaní velitelé jednotek dobrovolných hasičů. To byla účast na letošním cvičení Luxor 2019. To se konalo v areálu koupaliště Michal v Sokolově.

Ve dvou blocích se hasiči prostřídali na celkem osmi stanovištích. Lektoři z řad příslušníků Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, Policie ČR a Zdravotní záchranné služby Karlovarského kraje připravovali účastníky cvičení na činnosti spojené především s řešením následků živelních pohrom.

V teoretické i praktické části nacvičovali protipovodňová opatření. Cílem bylo seznámení s druhy povodní, stupni povodňové aktivity, záchranné práce při povodni a práce na úseku ochrany obyvatelstva – likvidační práce, účel a použití pytlů s pískem, druhy pytlů, systém kladení pytlů a jejich význam jedno a dvoukomorové, utěsňování otvorů okna a dveří, utěsňování horizontálních otvorů.

V rámci činností evakuace obyvatel byli hasiči seznámeni s právy a povinnostmi občanů ve vztahu k evakuaci osob a zvířat, typy evakuačních středisek, jak připravit evakuační zavazadlo, jaké jsou zásady poskytování první psychologické pomoci a komunikace v krizových situacích. Prakticky nacvičovali vybudování a vybavení evakuačního střediska.

Na dalším stanovišti hasiči cvičili postupy při pátrání po osobách v terénu a to s využitím nových technologií pro on-line zobrazení pátrací rojnice na monitorech štábu, seznámili se a vyzkoušeli postupy při poskytování první pomoci, především nácvik resuscitace.

Na posledním stanovišti cvičili hasiči práci na vodě při záchraně tonoucích a při čerpání vody.

Martin Kasal
tiskový mluvčí
HZS Karlovarského kraje
Sdílet
Banner ZPMVČR 211 970