Sobota 25. března 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

CVIČENÍ: Únik 300 litrů kapalného čpavku v Brně

Námětem taktického cvičení v brněnském podniku Linde Gas v Brně-Komárově byl únik zhruba 300 litrů kapalného čpavku ve strojovně firmy na Černovickém nábřeží. Havárie se podle scénáře stala dopoledne a podle havarijního plánu firmy byla ihned vyhlášena evakuace podniku.

Přes sto hasičů, policistů, strážníků Městské policie a zdravotníků dnes likvidovalo následky simulovaného úniku čpavku v Brně.

Námětem taktického cvičení v podniku Linde Gas v Brně-Komárově byl únik zhruba 300 litrů kapalného čpavku ve strojovně firmy na Černovickém nábřeží. Havárie se podle scénáře stala dopoledne a podle havarijního plánu firmy byla ihned vyhlášena evakuace podniku. Před příjezdem hasičů byla vypnuta el. energie a výrobní technologie. Na místě zasahovaly tři jednotky hasičů, které okolo haly vytyčily nebezpečnou zónu, vodními proudy zajistily požární ochranu objektů a bránily úniku čpavku do kanalizace a ovzduší.

Protože při kontrole evakuovaných pracovníků firmy byl jeden člověk pohřešován, hasiči v ochranných přetlakových protichemických oblecích zraněného figuranta našli a vynesli z haly. Po dekontaminaci muže předali zdravotníkům. Ovzduší v okolí podniku monitorovali chemici laboratoře HZS JmK v Tišnově.

Ihned po oznámení mimořádné události svolal starosta městské části Brno-jih krizový štáb, který přijímal opatření k ochraně obyvatel okolí ohrožených případným únikem čpavku. Policisté uzavřeli vjezdy do havarijní zóny a o havárii informovali obyvatele ohrožených domů. Protože podle scénáře se směr větru otočil na nedaleké sídliště a mohl k panelovým domům zanést oblak toxických výparů čpavku, krizový štáb vyhlásil evakuaci sídliště. Policisté a strážníci ze sídliště evakuovali 25 figurantů – žáků 9. třídy základní školy v Tuháčkově ulici.

Hasičům se podařilo zcela zastavit únik čpavku z haly podniku a zahájili likvidaci vyteklé nebezpečné látky řízeným odvětráváním. Krizový štáb ukončil evakuaci sídliště. Taktického cvičení se zúčastnilo zhruba 30 hasičů ze stanic v Lidické a Bauerově ulici v Brně, ve štábu velitele zásahu pracovali velitelé dalších stanic v Brně a okolí, v terénu působili chemici laboratoře HZS JmK v Tišnově. Dále cvičilo 60 policistů, 10 strážníků Městské policie, a několik zdravotníků.

Podnik Linde Gas je zařazen do seznamu pracovišť, které mají ve svém okolí vytyčenu zónu havarijního plánování a musí mít zpracovány vnitřní a vnější havarijní plány k zajištění ochrany obyvatelstva pro případ vzniku mimořádné události. K prověření účinnosti havarijních plánů se jednou za tři roky koná taktické cvičení.

por. Mgr. Jaroslav Haid
tiskový mluvčí
HZS Jihomoravského kra­je

-miw-

Sdílet