Úterý 21. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dálková doprava vody hadicemi 2009 v obci Lužná

Taktické cvičení proběhlo dne 17. 11. 2009 v katastru obce Lužná a města Rakovník. Zúčastnilo se 20 hasičských družstev s nejrůznější technikou a agregáty. Součinnostní taktické cvičení jednotek PO kat.- JPO II., JPO III. a JPO V. bylo zaměřeno na likvidaci rozsáhlého požáru lesního porostu v těžkém terénu

Taktické cvičení proběhlo dne 17. 11. 2009 v katastru obce Lužná a města Rakovník. Zúčastnilo se 20 hasičských družstev s nejrůznější technikou a agregáty. Součinnostní taktické cvičení jednotek PO kat.- JPO II., JPO III. a JPO V. bylo zaměřeno na likvidaci rozsáhlého požáru lesního porostu v těžkém terénu v Rakovníku, oblast u Tyršova koupaliště, kde pro členitost terénu není možná dálková doprava vody za použití těžké kolové techniky.

Hlavním tématem taktického cvičení byla dálková doprava vody hadicemi. Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Střed. kraje bylo přes multifunkční modul Kanga + vysláno družstvo JSDH Lužná JPO II./1 s technikou Liaz 101 CAS K 25 v počtu 1+4 . Po příjezdu na místo proveden průzkum na místě, zjištěn simulovaný rozsáhlý požár polního a lesní porostu, rozhodnutím VZ pro nedostupný terén pro těžkou kolovou techniku a nedostatek hasiva u místa požáru zřízena dálková doprava vody hadicemi , zdroj hasiva Lužná – Pelcův rybník , místo zásahu Rakovník Tyršovo koupaliště.

Pro náročnost zásahu na techniku povolány JPO kat. III.,JPO kat. V. okresu Rakovník a Samostatná záchranná rota Rakovník ( Armáda ČR). Místo zásahu rozhodnutím VZ rozděleno na tři úseky.

velitel úseku č.1 p. Miloslav Hégr JSDH Lužná JPO II./1

1/ Samostatná záchranná rota Rakovník , technika T815 CAS 32 v počtu 1+3, přívodní a dopravní vedení 15 x B 75 u přírodního zdroje Lužná Pelcův rybník

2/ JSDH Lužná, technika Liaz 101 CAS-25 v počtu 1+4, dopravní vedeni 15 x B 75, Lužná, polní cesta u chmelnice

3/ JSDH Kněževes, technika Liaz 101 CAS-25 v počtu 1+5, dopravní vedení 13× B 75, Lužná, polní cesta u chmelnice

4/ JSDH Třtice, technika Š 706 RTH CAS-25 v počtu 1+2, dopravní vedení 10 x B 75, Lužná , ČOV polní cesta

5/ JSDH Rynholec, technika T-815 terrno CAS-25 v počtu 1+3, dopravní vedení 11 x B 75, Lužná, polní cesta u Čistého potoka

6/ JSDH Rynholec , technika PTF 1000 v počtu 1+3, dopravní vedení 10 x B 75,Lužná polní cesta u Čistého potoka

7/ JSDH Třtice, technika PPS-12, v počtu 1+3, dopravní vedení 10 x B75, Šamotka-Rakovník, polní cesta u Čistého potoka

velitel úseku č.2 p. Ivan Légr JSDH Slabce JPO III.

8/ JSDH Řevničov, technika PPS –12 v počtu 1+5, dopravní vedení 10 x B 75, Šamotka – Rakovník, cyklostezka u Žákova rybníka

9/ JSDH Slabce, technika PPS-12 v počtu 1+5, dopravní vedení 10 x B75, Rakovník-Šamotka, cyklostezka u Žákova rybníka

10/JSDH Krupá, technika PPS-12 v počtu 1+6, dopravní vedení 10 x B-75, Rakovník – Šamotka, parkoviště BUS

11/ JSDH Všetaty, technika PPS-12 v počtu 1+4, dopravní vedení 10 x B75, Rakovník-Šamotka, cyklostezka pod f. Rako I.

12/ JSDH Hořesedly, technika PPS-12 v počtu 1+5, dopravní vedení 10× B75, Rakovník, U hamru, cyklostezka

13/ JSDH Krušovice, technika PPS-12 v počtu 1+7, dopravní vedení 10 x B75, Rakovník, U hamru, cyklostezka

14/ JSDH Modřejovice, technika PPS-12 v počtu1+3, dopravní vedení 10 x B75, Rakovník, U hamru, cyklostezka

velitel úseku č.3 p. Jiří Pucholt JSDH Lužná JPO II:/1

15/JSDH Mšecké žehrovice, technika PPS-12 v počtu 1+4, dopravní vedení 10× B75, Rakovník cyklostezka k Tyršovu koupališti

16/JSDH Kroučová, technika Iveco AS-16 v počtu 1+5, dopravní vedení 10× B75, Rakovník cyklostezka k Tyršovu Koupališti

17/JSDH Nesuchyně, technika PPS-12 v počtu 1+4, dopravní vedení 10× B75, Rakovník cyklostezka k Tyršovu koupališti

18/JSDH Janov, technika PPS-8 v počtu 1+3, dopravní vedení 10 x B 75, Rakovník cyklostezka k Tyršovu koupališti

19/ JSDH Lužná, technika PPS-8 v počtu 1+5, dopravní vedení 10 x B75, Rakovník cyklostezka k Tyršovu koupališti

20/ JSDH Lužná, technika PPS-8 v počtu 1+3, dopravní vedení 10 x B75, Rakovník cyklostezka u odkalovacího rybníka nad koupalištěm

Rozhodnutím VZ se JPO propojili dopravní vedením B75 a hadicové vedení bylo zavodněno, postupně zvyšován tlak ve vedení a po té přečerpávali potřebné množství hasiva po dobu 90 min. Rozhodnutím VZ doprava vody ukončena a jednotky se dostavili na seřadiště u stanice Lužná. Proběhlo vyhodnocení cvičení VZ a velitelů úseků a jednotky odeslány zpět na vlastní základny. Taktického cvičení se zúčastnil starosta obce Lužná p. Dvořák a senátor parlamentu ČR PhDr. Marcel Chládek, kteří předali všem zúčastněným jednotkám symbolický pamětní list. Po té si s velitel družstva p. Hoškem prohlédli základnu ,zázemí a techniku JSDH Lužná .

Poděkování patří všem jednotkám PO okresu Rakovník, které se účastnili nejdelší dálkové dopravy vody hadicemi v okrese Rakovník a hlavně cvičení v náročném bahnitém terénu prověřili svoje fyzické možnosti, možnosti techniky a požárních agregátů. Velitelé úseků a družstev své organizační schopnosti . Poděkování patří KOPIS HZS Středočeského kraje – směna ,,C´´, MÚ Rakovník, OÚ Lužná, Českému rybářskému svazu Rakovník, Policii ČR – Rakovník, Městské policii Rakovník, panu senátorovi PhDr. Marcelu Chládkovi za zájem o zásahovou činnost jednotek PO v okrese Rakovník. Za potřebné zázemí a stravu pro jednotky cukrárně „Nika“ p. Ždánské, restauraci U lípy za obědy.

JSDH Lužná , okr. Rakovník
Velitel jednotky
Zbyněk Pochman

-kow-

Sdílet