Sobota 20. července 2019, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Partner: Požární bezpečnost PO-BP 970

Dobrovolní hasiči z Kroměřížska zábavnou formou cvičili pod dohledem profesionálních ko­legů

Stejně jako v loňském roce se uskutečnila i v roce 2019 část odborné přípravy jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí kategorie JPO II a III na územním odboru Kroměříž, a to trochu jinou a zábavnější formou.

Ve třech po sobě následujících sobotách, počínaje sobotou 30. 3. 2019, se jednotky vždy v počtu 5 či 6 sešly v ranních hodinách na Hanáckém náměstí v Kroměříži před hasičskou zbrojnicí SDH Kroměříž.

Odtud se již přesunovaly na jednotlivá stanoviště, kterých bylo celkem šest. Na každém stanovišti jednotka plnila úkoly odpovídající jejímu vybavení.


V letošním roce bylo zvoleno pro první stanoviště téma práce při povodni a tvorba hráze z pytlů s pískem. Doplňkem tohoto stanoviště byla zkouška sání cisternového vozu, kalových, plovoucích a přenosných čerpadel.

Druhé stanoviště bylo zaměřeno na vyhledávání a evakuaci osob z objektu. Na třetím stanovišti v prostorách Zdravotnické záchranné služby Kroměříž prováděli hasiči pod vedením lektorů předlékařskou pomoc zraněnému motorkáři a nácvik kardiopulmonální resuscitace.

Situaci u dopravní nehody včetně zajištění vozidel a vyproštění cestujících jednotky řešily na čtvrtém stanovišti. Na pátém stanovišti byla prováděna evakuace zraněného na nosítkách z výše položeného místa s dalším nácvikem sebezáchrany pomocí lanové techniky.

Šesté stanoviště bylo tematicky zaměřeno na průběh a činnost při dekontaminaci zasahujících hasičů u zásahu na nebezpečnou látku.


Pro každé stanoviště byl vyčleněn časový interval 45 minut. Poté jednotka obdržela informace k přesunu na další místo.

Zaměření činností bylo zvoleno tak, aby odpovídalo situaci, ve které jednotka musí pracovat.

Celá odborná příprava by neproběhla bez zodpovědného přístupu všech zúčastněných, o čemž svědčila mnohdy i propocená trička. Účastníci si odnesli nové teoretické a především praktické zkušenosti

Velký dík patří pracovníkům Zdravotnické záchranné služby Kroměříž za poskytnutí prostor a lektorskou činnost a pracovníkům firmy Šrot Gebeshuber s.r.o. za přípravu místa a vraků vozidel.

Vše by se také neobešlo bez pracovního a profesionálního nasazení příslušníků Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Územního odboru Kroměříž.

por. Mgr. Lucie Javoříková
tisková mluvčí
HZS Zlínského kraje
Sdílet
Banner MIBAG_2012 OK