Pondělí 24. ledna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Na poli, které posekal císař, stojí zbrojnice…

Zbrojnice dobrovolných hasičů obce Orlické Záhoří v okrese Rychnov nad Kněžnou stojí na poli, které před 225 lety posekal rakouský císař.

Panovníkův údernický čin dokumentuje čerstvě rekonstruovaný památník. Pod císařovým poprsím jsou slova: „Na tomto místě císař Josef II. 5. září 1779 sekal oves“. Císař Josef II. byl z rodu Habsburků, žil v letech 1741 až 1790. Byl králem českým a uherským, od roku 1765 císařem římsko-německým a spoluvladařem své matky – Marie Terezie. Po její smrti v roce 1780 vládl sám. Byl hlavním představitelem osvícenského absolutismu a rakouského centralismu. Uskutečnil četné pokrokové politické, hospodářské a náboženské reformy, výrazně omezil moc katolické církve, zrušil kláštery, podporoval rozvoj světských škol, zaváděním manufaktur se staral o hospodářský růst. V roce vydal patent o zrušení nevolnictví a o náboženské toleranci. Několik metrů od hasičské zbrojnice a císařova pomníku ostravská firma STRABAG buduje nový česko-polský hraniční přechod Orlické Záhoří – Mostowice včetně hraničního mostu. Nejpozději do konce října 2004 budou propojeny nejen dvě horské obce, ale také odlehlé oblasti Orlických hor na české straně a Gór Bystrzyckich na polské straně, které tvoří jeden z nejrozsáhlejších horských masivů česko-polského pomezí. Blíže k sobě budou pak mít také čeští a polští hasiči, kteří přes koryto horské řeky vidí ze zbrojnice do zbrojnice, ale navštěvovat se, nebo si dokonce v neštěstí pomáhat, doposud nemohli, bránila jim v tom nepřemostěná Divoká Orlice. Na otevření hraničního mostu se proto na obou stranách státní hranice moc těší. Celá hraniční oblast Orlických hor trpí ztíženou možností česko-polských kontaktů kvůli tomu, že doposud nebyly obnoveny staré hraniční přechody. Při finále konkurzu Miss hasička 2002 v Liberci nám půvabná hasička z Olešnice v Orlických horách Petra Machová řekla, že i kvůli nedostatku hraničních přechodů je v tomto regionu nedostatek pracovních příležitostí a především mladí lidé jako ona si práci musejí hledat hodně daleko. Ochromuje to i činnost dobrovolných hasičských sborů. Most přes hraniční řeku bude napojen na nedávno rekonstruovanou silnici. Evropská unie na tuto dopravní tepnu poskytla z fondu Phare 200 tisíc euro.
Sdílet