Úterý 21. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči z Vrbna pod Pradědem cvičili v domově pro seniory

Začátkem měsíce listopadu bylo Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje – územním odborem Bruntál, naplánováno prověřovací cvičení ve Vrbně pod Pradědem v místní části Mnichov na požár Domova pro seniory. Poplach byl vyhlášen dne 9. 11. 2009 v 15:00 pouze jednotce SDH Vrbno p.P., která vyjela na místo události s vozidly CAS 24 T815, CAS 32 T815, PP-20 Š706 a DA VW Transporter.

Začátkem měsíce listopadu bylo Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje – územním odborem Bruntál, naplánováno prověřovací cvičení ve Vrbně pod Pradědem v místní části Mnichov na požár Domova pro seniory. Poplach byl vyhlášen dne 9. 11. 2009 v 15:00 pouze jednotce SDH Vrbno p.P., která vyjela na místo události s vozidly CAS 24 T815, CAS 32 T815, PP-20 Š706 a DA VW Transporter.

Na místo cvičení dorazili hasiči po cca 10minutách od vyhlášení poplachu. Během této doby zaměstnanci domova částečně evakuovali požárem zasažené 2.NP, a také došlo k vypnutí el. proudu a vody. Po příjezdu předala vrchní sestra veliteli zásahu informace o požáru, počtu osob v jednotlivých patrech a domluvili se na místě, kde vytvoří místo evakuace osob. Toto bylo zřízeno v jídelně budovy, jelikož předem určené místo před budovou nebylo díky venkovní teplotě a povětrnostním vlivům reálné.

Na evakuaci třech chodících a pěti ležících osob v 2.NP byly vyslány 2 průzkumné skupiny s vakuovou matrací a vynášecí plachtou. Třetí skupina byla poslána na likvidaci požáru do pravého traktu budovy s útočným proudem „C". Po likvidaci požáru se veškerá činnost soustředila na evakuaci osob ze zakouřeného 2.NP. Asi po 30 minutách od příjezdu byla budova evakuována a v místě evakuace osob již pracovaly sestry z domova, zajišťující předlékařskou pomoc pacientům.

Cílem cvičení bylo seznámit personál domova s vyhlášením, ohlášením a postupem při mimořádné události v objektu budovy. Dále prověřit zúčastněnou jednotku PO s postupem evakuace, komunikací jak s personálem, tak s pacienty, která byla díky použití dýchacích přístrojů obtížná a zajištění požární vody na místo zásahu. Také bylo zapotřebí nacvičit co nejšetrnější a nejrychlejší způsob evakuace a záchrany ležících pacientů v této budově, jelikož je okolo 400 let stará a podmínky pro zásah nejsou ideální (není evakuační výtah, zárubně dveří jsou užší než postele atd.). Jedním z úkolů tohoto cvičení bylo poukázat právě na tuto problematiku, která by v případě opravdového požáru mohla velmi stěžovat podmínky záchranným složkám. Přítomni byli i zástupci města, kteří si mohli těchto nedostatků všimnout. Celkově bylo prověřovací cvičení úspěšně provedeno a daná problematika bude dále projednávána.

Nutno podotknout, že tohoto cvičení se zúčastnila i naše CAS 32 T815, která se pár dní před tímto vrátila z rekonstrukce od firmy SPS-THZ Slatiňany. Oprava tohoto vozidla byla pro naše město a okolí velmi důležitá, jelikož nejbližší jednotka HZS má dojezdové časy okolo 20–30 min (v zimě i více). Hornaté okolí města je obklopeno lesy, rozlehlými loukami a místy se špatnou dostupností, kde je zapotřebí větší množství vody. Rekonstrukce vozidla nebyla provedena kompletní, díky omezeným finančním možnostem jsme vynechali repasi motorové části automobilu. Na této akci se podílelo 50% město a zbylých 50% financuje Ministerstvo vnitra. Celková cena rekonstrukce se dostala na částku 1 250 000 korun, přičemž byl ošetřen a nastříkán podvozek s kabinou vozidla, nástavba s nádrží byla kompletně vyměněna, byly použiti rolety a police z lehkých kovů, proběhla rekonstrukce čerpadla a lafetové proudnice s novým ovládáním. Pod nárazník byla instalována asanační lišta s ovládáním od řidiče a další úpravy. Zatím jsme s naší cisternou spokojeni, tak doufejme, že bude moci dalších 19 let sloužit městu Vrbnu pod Pradědem a okolí.


Pro více fotografií je možno nahlédnout na naše stránky www.hasici-vrbno.wbs.cz

 

Za JSDH Vrbno pod Pradědem Ondřej Chalupa – velitel jednotky


-wap-


Sdílet