Úterý 21. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Výroční valná hromada SDH Semily I.

Rok s rokem se sešel a SDH Semily I. bilancuje uplynulý rok 2009 na své Výroční valné hromadě, která se konala v pátek 20. listopadu 2009 v hasičské zbrojnici sboru.

Rok s rokem se sešel a SDH Semily I. bilancuje uplynulý rok 2009 na své Výroční valné hromadě, která se konala v pátek 20. listopadu 2009 v hasičské zbrojnici sboru.

Pozvání přijal starosta města Mgr. Jan Farský a zástupci SDH Nouzov. Úvodní slovo přednesl starosta sboru bratr Marek Vrtilka, poté předal slovo bratru Ladislavu Brucknerovi. Oba ve svých příspěvcích zhodnotili celou činnost za období od poslední Valné hromady, která se konala v listopadu 2008. V tomto meziobdobí se sbor hlavně soustředil na kulturní a společenskou činnost. Zúčastnil se se svou parní stříkačkou několika mezinárodních výstav a soutěží po celém území naší vlasti. Též s ní vyjeli do míst, kde probíhali oslavy místních sborů, jako tomu bylo například v Benešově u Semil nebo v Liberci. Semilští občané ji mohli spatřit hnedle dvakrát, když ji sbor předváděl v činnosti na přehlídce IZS v Semilech na fotbalovém hřišti a nebo na Semilském Pecnu. Za svou bohatou činnost v roce 2008 obdržel na 1.Městském plese společně s panem Machytkou „Cenu města za rok 2008" a o pár měsíců později na britské ambasádě v Praze „Výroční cenu" veřejné sbírky „Pomozte dětem – Kuře" za dlouhodobou spolupráci a podporu této sbírky. Na velikonoční pondělí vystoupili jeho zástupci v České televizi, kde probíhal celodenní program v rámci veřejné sbírky „Pomozte dětem – Kuře".

I v letošním roce sbor připravil několik novinek ve své činnosti. Nejprve v dubnu uspořádal „Hasičské čarodějnice", převážně určené pro občany z jejich obvodu a následně v červenci 1.Hasičský letní dětský tábor v Chotěvicích u Trutnova, který u rodičů byl velice kladně hodnocen. Perličkou tábora bylo i internetové zpravodajství na webových stránkách sboru z jeho průběhu, kdy rodiče mohli průběžně sledovat, jak se jejich ratolestem vede, co dělají, jaké je počasí i co mají třeba k obědu. Tábor navštívil osobně i starosta Semil Mgr.Jan Farský. Při letošním semilském Pecnu dva členové sboru (bratři Radek Jírů a Jan Žalský ml.) zachránili i lidský život. Sbor se účastnil i zásahové činnosti a to i přes to, že byl a je vyřazen z výjezdových jednotek.

Prezentace sboru i města je i v rámci sdělovacích prostředků velice pestrá. Sbor je stálým dopisovatelem jak místních Semilských novin, ale i například Krkonošských novin, měsíčníku Liberecký kraj atd. Spolupracuje s mnoha webovými portály, kde je též stálým dopisovatelem (např. raj.net nebo hory-krkonoše). Jeho zástupci poskytli rozhovory jak na televizní obrazovce, tak i v rozhlase. V tomto období odpracovali členové sboru více jak 4.000 brigádnických hodin na své technice, zbrojnici, úpravě jejího okolí, na aktivitách spojených s parní stříkačkou nebo na dětském táboře. Společně s dalšími místními sbory se zapojil i do příprav na případné jarní povodně při plnění protipovodňových pytlů. Nutné je i zdůraznit, že díky pořádání letního dětského tábora sbor silně omladil a ve svých řadách má spoustu hasičské drobotiny, kterou připravuje tak, aby se v příštím roce mohli zapojit do požárního sportu. Pochopitelně se nezapomněla na poděkování našim stálým sponzorům.

Poté starosta sboru předal vyznamenání a další různá ocenění členům sboru, kteří se na této bohaté činnosti, které v posledních letech je velice pestrá i náročná, podíleli a docela určitě jim za jejich aktivitu a činnost náleží i patřičné poděkování.

Zpráva předsedkyně revizní komise seznámila přítomné s finanční situací sboru a s průběžným čerpáním prostředků.

Následně dostali slovo i hosté, kteří kladně ohodnotili činnost sboru a i jeho omlazení.

Celý sbor za toto období vykonal spoustu záslužné práce a touto cestou si dovolím všem našim sestrám a bratrům za jejich práci a odhodlání poděkovat a popřát jim mnoho tvůrčí energie v následujícím roce 2010, která bude jistě zapotřebí, protože schválený program na toto další období je velice pestré. Navíc se sbor ve své aktivitě v následujícím období chce zaměřit i na spolupráci s kolegy z Polska.

Text: Ladislav Bruckner – zástupce starosty SDH Semily I.

-wap-

Sdílet