Pátek 22. ledna 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Obsadenosť funkčných miest v HaZZ

K 31. októbru 2009 evidoval Hasičský a záchranný zbor 97 % obsadenosť funkčných miest. V Hasičskom a záchrannom zbore bolo k uvedenému dátumu plánovaných 4 096 miest, pričom skutočne obsadených bolo 3 970.

K 31. októbru 2009 evidoval Hasičský a záchranný zbor 97 % obsadenosť funkčných miest. V Hasičskom a záchrannom zbore bolo k uvedenému dátumu plánovaných 4 096 miest, pričom skutočne obsadených bolo
3 970.

Jednotlivé krajské riaditeľstvá zboru vykazovali obsadenosť v rozpätí od 96 – 99 %. Z celkového počtu 126 neobsadených miest v zbore bolo najviac voľných v Bratislavskom kraji; len v samotnom hlavnom meste chýbalo 25 hasičov.

Opačná situácia bola v Trenčianskom, Nitrianskom, Banskobystrickom a v Prešovskom kraji, kde obsadenosť predstavovala až 99 %. Z celkového počtu 126 neobsadených miest v zbore bolo práve 64 funkčných miest určených pre zásahových hasičov.npor. Ing. Silvia Jančovičová
hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru 
-swo-

Sdílet