Středa 29. března 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Slovo starosty SH ČMS

Vážené členky, vážení členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, v době, kdy pro nás všechny začíná období příprav na největší rodinné svátky roku, my hasiči navíc vcházíme do období konání výročních valných hromad. Letos jsou tyto akce o to významnější, že patří k prvním, které zahajují vrcholící část období mezi III. a IV. sjezdem SH ČMS.

Vážené členky, vážení členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, v době, kdy pro nás všechny začíná období příprav na největší rodinné svátky roku, my hasiči navíc vcházíme do období konání výročních valných hromad. Letos jsou tyto akce o to významnější, že patří k prvním, které zahajují vrcholící část období mezi III. a IV. sjezdem SH ČMS.

Čas, který nám přináší nejen hodnocení roku, ale celých pěti let naší práce a také volby starostů, členů výborů a kontrolních a revizních rad, volby zástupců SDH na výroční valné hromady okrsků a volby delegátů na shromáždění delegátů sborů. Vycházíme přitom nejen ze Stanov SH ČMS, ale i z Harmonogramu přípravy a konání IV. sjezdu SH ČMS, který byl projednán a schválen na shromáždění starostů OSH 18. dubna 2009 v Přibyslavi. S těmito závaznými dokumenty se má možnost seznámit každý člen na našich internetových stránkách www.dh.cz. Jsme občanským sdružením založeným na demokratických principech a naše postupy jsou stěžejním důkazem jejich dodržování. Proto také doporučujeme, aby každý sbor měl na shromáždění delegátů sborů nejméně jednoho zástupce. Tím bude zabezpečena naprostá kontinuita mezi všemi organizačními stupni.

Jsem si jist, že k základním valným hromadám budete přistupovat se vší zodpovědnosti stejně, jako jste přistupovali ke své práci ve sborech po celé pětileté období. Stane se tak samozřejmostí, že budete moci co nejvřeleji poděkovat všem, kteří se za dosavadní úspěchy zasloužili a zvolíte si do svých vedení znovu takové lidi, kterým dáte důvěru v to, že vás správně povedou i v následujících pěti letech a na vyšších stupních vyberou ze svých řad neméně důvěryhodné kolegy, kteří budou respektovat zájmy vaše i celého celku nejpočetnější organizace v České republice. Zároveň vás chci požádat, abyste skutečně věnovali velkou pozornost hlášením o činnosti za rok 2009, která budou nabývat o to většího významu, že s nimi budeme pracovat v přípravách sjezdových dokumentů, a také budou cenným podkladem pro doplnění právě dokončovaného Almanachu SH ČMS.

Milí přátelé, letos máme k výročním valným hromadám toho poněkud více, ale nesmíme přitom zapomínat na ty, kteří mají pro naše poslání pomoci bližnímu nezbytné pochopení, na naše nejbližší. Poděkujte jim prosím také mým jménem a nadcházejících adventních a vánočních dní si svátečně užijte.

Váš starosta SH ČMS
Ing. Karel Richter

Převzato z www.dh.cz

-wap-

Sdílet