Úterý 21. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Konference v polském Paczkowie

Dne 26. listopadu 2009 se v Muzeu plynárenství v polském Paczkowie konala konference Společně bezpečněji – integrovaný záchranný systém.

Dne 26. listopadu 2009 se v Muzeu plynárenství v polském Paczkowie konala konference Společně bezpečněji – integrovaný záchranný systém.

Konference byla pořádána jako jedna z aktivit projektu ,,Partnerství pro bezpečnost. Přeshraniční systém podpory záchranářských činností společnými opatřeními a nákup specializovaného vybavení", který byl doporučen k financování z prostředků EU v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013, prioritní osa 1, oblast podpory 1.3 Prevence rizik.

Cílem konference bylo odborné i laické veřejnosti přiblížit dosavadní i plánovanou spolupráci složek integrovaného záchranného systému v příhraniční oblasti Jesenicka.

Za českou stranu na konfernci vystoupil plk.Ing. Luděk Prudil, ředitel odboru operačního řízení Generálního ředitelství HZS ČR, který ve své prezentaci seznámil přítomné s mezinárodními záchrannými operacemi a poskytnováním humanitární pomoci do zahraničí. Npor.Ing. Jan Pastucha, velitel požární stanice Jeseník HZS Olomouckého kraje, ve svém vystoupení zhodnotil spoluprací českých a polských záchranářských jednotek za posledních pět let. Plk.Mgr. František Šolc, ředitel odboru prevence HZS Olomouckého kraje, ve své prezentaci seznámil přítomné se stavem požární ochrany v turistické oblasti Jeseníky.

Za polskou stranu na konferenci vystoupil ředitel PSP Nysa brig.mgr.inž. Marek Makovka. Zhodnotil činnost a výcviky, které organizovali kolegové z Nysy. Pan Wojciech Jarzyna z Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ve své prezentaci zhodnotil spolupráci Policie v Opoli s místními orgány a seznámil přítomné s využitím prostředků Evropské unie pro zlepšení bezpečnosti v Opoli.

Konference se zúčastnilo celkem 103 účastníků (54 z Polska a 49 z ČR).

Info: mjr.Ing. Marcela Chromcová
ředitelka finančního odboru
HZS Olomouckého kraje


-wap-

Sdílet