Sobota 25. března 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Předseda sněmovny Vlček dnes vyzval nesnižovat platy příslušníkům HZS

V rámci projednávání státního rozpočtu na rok 2010 dnes, 2. 12. 2009, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslav Vlček vystoupil před poslanci s výzvou nesnižovat platy příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky. Přinášíme vám exkluzívně celé znění jeho vystoupení.Dámy a pánové,

dovolte, abych úvodem svého vystoupení vyjádřil přesvědčení, že naše diskuse vyvrcholí pozitivně až po schválení zákona o státním rozpočtu. Tomu nebrání, abychom se neshodli na drobných úpravách v rozpočtu. Třeba i takových, které bez většího zatížení výdajového rámce zabrání zbytečně tvrdým řešením.

Jednu takovou úpravu chci podpořit. Jde o platy příslušníků Hasičského záchranného sboru. Podle návrhu u 10.306 osob vč. 692 civilních zaměstnanců má jít o 4procentní snížení, tj. o 181 miliónů Kč oproti letošnímu roku.

Proti těmto 181 miliónům nestojí jen obrovské pracovní nasazení, jak při požárech, tak živelných pohromách, dopravních nehodách, průmyslových haváriích. Jde o mnohem více. Osobně jsem byl na mnoha místech Olomouckého kraje bezprostředně po bleskových povodních. A musím naprosto jednoznačně říci, že bez zásahu hasičů by se situace nedala zvládnout.

V těch nejhorších chvílích byli všude první. Musel jsem obdivovat jejich racionální a organizovaný přístup, odvahu, rozhodnost a pomoc v každé těžké situaci. V nejednom případě šli až na hranici obětování vlastních životů.

Jejich mzdu proto nemůžeme chápat jen jako odměnu za výkon. Je a musí být také výrazem morálního uznání celé společnosti. Je to jen nepatrná splátka právě za tu jejich hrdinskou obětavost a ztracené životy. A nejenom to. Přístup státu k nim je také odrazem přístupu k celému tomuto aktivnímu úsilí, doprovázenému činností tisíců dobrovolných hasičů, kteří odvádějí velké dílo lidské solidarity a obětavosti ve prospěch bližního v ohrožení.

Jestliže odstoupíme od navrhovaného snížení platů profesionálnímu sboru, bude to jasným vzkazem i pro ty tisíce dobrovolných hasičů, poselstvím o tom, jak si jich vážíme.

Tady nejde o pouhé fiskální opatření, byť jsme v nouzi. Tady jde také o naše morální dluhy. Přece nejsme až tak zchudlý stát, abychom nedokázali vzít v úvahu i tento morální aspekt. Věřím, že pro tuto položku najdeme řešení třeba i prostřednictvím jiných úspor. Proto děkuji za porozumění a prosím, abyste návrh podpořili.


Děkuji.
Textovou podobu vystoupení pana předsedy Vlčka serveru POŽÁRY.cz poskytla Kristýna Landová, manager komunikace Kanceláře předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

-wap-

Sdílet