Úterý 23. července 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Operační a informační středisko HZS Pardubického kraje

V organizační struktuře HZS Pardubického kraje se nachází celkem 4 operační střediska, která jsou dislokována v sídlech územních odboru Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí.

Čtvrté je operační středisko krajského ředitelství HZS Pardubického kraje, které zároveň plní funkci operačního a informačního střediska (OPIS) územního odboru Pardubice. Podmínky pro provoz a spolehlivý chod operačního střediska krajského ředitelství HZS Pardubického kraje jsou v současné době nepřijatelné. Je připravena studie rekonstrukce, která prozatím není podložena dostatkem finančních prostředků.
Operační střediska HZS kraje představují zároveň operační a informační střediska IZS zabezpečující informační podporu hejtmanovi Pardubického kraje, složkám IZS, orgánům krizového řízení a zajišťuje jejich vzájemnou koordinaci.

V současné době se upravují technologie operačních středisek pro implementaci digitální radiové sítě systému Tetrapol-Pegas společnosti Matra, které by, mimo jiné, měly zkvalitnit propojení operačních středisek jednotlivých složek IZS. Další úpravy vyžaduje příprava technologií pro bezproblémovou komunikaci s TCTV 112 (telefonní centrum tísňového volání). Proto se upravují technologie operačních středisek HZS Pardubického kraje.
„Největší investice plyne do operačního a informačního střediska HZS Pardubického kraje, odkud bude v případě mimořádné události řízena činnost všech svolaných složek. Úprava technologie operačních středisek znamená modernizaci databáze, úpravu komunikace mezi operačními středisky v celém Pardubickém kraji, výměny dat a jiných technických prvků,“ říká mjr. Bc. Aleš Černohorský, náměstek krajského ředitele pro úsek IZS a operační řízení.
Přímo na operační a informační středisko HZS Pardubického kraje bylo koncem roku 2003 investováno zhruba 800 tisíc korun, 200 tisíc korun stála úprava technologie na OPIS HZS Chrudim a přibližně 150 tisíc korun bylo investováno do technologie na OPIS ve Svitavách. V těchto dnech je spuštěn i nový, zatím testovací režim, podpůrné technologie TCTV 112. Tedy program pro přesnější přebírání událostí.
„Je možné přebrat událost od člověka v tísni, kdy se nám na monitoru počítače objeví poloha území, ze které se k nám volající dovolá," říká operační důstojník a dodává: „pokud někdo volá z pevné linky, na monitoru počítače se zobrazí přesná adresa volajícího. U mobilních operátorů přebíráme informace, které hasičskému záchrannému sboru operátoři poskytnou. Na základě těchto údajů jsme tedy schopni rozeznat lokalitu, ze které člověk v tísni volá“.nstržm. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje
Sdílet