Pátek 4. prosince 2020, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Výkonný výbor zasedal společně se starosty krajů

Ve dnech 1. a 2. prosince 2009 se do Přibyslavi sjeli členové Výkonného výboru SH ČMS spolu se starosty krajských sdružení hasičů, aby v závěru roku projednali plnění úkolů, vyhodnotili říjnové shromáždění starostů a probrali aktuální činnost v souladu s harmonogramem přípravy IV. sjezdu SH ČMS. Jednání se účastnili jako hosté generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán a předseda představenstva a generální ředitel Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. Ing. Josef Kubeš.

Starosta SH ČMS Ing. Karel Richter ocenil spolupráci dobrovolných hasičů s profesionálními a s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, kde minulý týden student Fakulty bezpečnostního inženýrství Jakub Pěkný dostal plaketu rektora školy za úspěchy v hasičském sportu. Dále starosta informoval o podpisu smlouvy k odkoupení bývalé přibyslavské bramborárny pro potřeby Centra hasičského hnutí. Ředitel CHH Jiří Pátek pak oznámil, že je vypracován návrh praporu CHH a nyní je v jednání jeho výroba.

Generál Štěpán poděkoval za organizaci a účast v mezinárodní soutěži Ostrava 2009 a přítomné informoval o udržení dotací jednotkám požární ochrany přibližně ve stejné výši, jako letos. Není nijak krácena ani investiční dotace a je naděje, že to tak i zůstane. Poté hovořil o akcích v příštím roce připravovaných HZS ČR. V roce 2010 uplyne deset let od přijetí reformních zákonů veřejné správy, které ovlivnily i strukturu a legislativu HZS. K tomu proběhne řada akcí, hlavně v květnových dnech. Z větších akcí HZS ČR připravuje Den záchranářů pravděpodobně v Brně. Jubilejní bude i desátý ročník soutěže dechových hudeb v Pelhřimově. V tisku je připravený nový Řád výkonu služby, který by měl být začátkem roku distribuován. V závěru svého vystoupení generál Štěpán ocenil účast starosty SH ČMS na setkání s řediteli územních odborů HZS ČR.

Výkonný výbor zhodnotil Shromáždění starostů OSH konané 16. a 17. října 2009 v Přibyslavi. Následující shromáždění starostů je plánováno na 8. května 2010. S informací o probíhající kontrole hospodaření k akci Ostrava 2009 vystoupil předseda ústřední kontrolní a revizní rady PhDr. Josef Juráň se závěrem, že účetnictví je v pořádku a zpráva bude doplněna o výsledky z prodeje upomínkových předmětů. Na jeho vystoupení navazovalo vystoupení přítomných, kteří specifikovali plnění úkolů ve svých krajích a odborných radách. Výkonný výbor také projednal návrhy na ocenění členů sdružení a udělení titulu Zasloužilý hasič.Zdroj: dh.cz
autor článku: Josef Nitra 
-swo-

Sdílet