Pondělí 23. září 2019, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Partner & VIP: Pavliš a Hartmann 970x150 #1 Hadice bílá

Historicky první noční výcvik absolvovali ve Zbirohu noví hasiči v rámci nástupního odborného výcviku

Školnímu a výcvikovému zařízení HZS ČR – pracoviště Zbiroh se podařilo pokořit další významný milník ve svém vývoji.

Dne 27. 5. 2019 proběhl na pracovišti historicky první noční výcvik, a to v kurzu 14 NOV, ve kterém jsou pro výkon svého budoucího povolání připravováni noví kolegové z řad profesionálních hasičů. Během nočního výcviku si mohli vyzkoušet reálnou podobu zásahu u dopravní nehody, u požáru a záchranu z výšky a nad volnou hloubkou.

Reálnost výcviku spočívala v tom, že účastníci neznali předem scénář a museli zúročit znalosti nabyté v průběhu celého kurzu.

Lektoři museli při přípravě scénářů překonávat řadu překážek a vytvořit v podmínkách, které má pracoviště Zbiroh k dispozici, jednotlivá stanoviště. Pro záchranu osob z výšky byl využit Taktický domek Policie ČR, který je v současné době jediným plnohodnotným trenažérem v areálu SOZ HZS ČR.

Požární zásah proběhl v podzemní garáži ZSRPP, kde jsme zkombinovali jak studený kouř, tak reálný oheň. Dopravní nehody patří pro instruktory z hlediska přípravy k nejsložitějším. Jako dopravní komunikace byla využita plocha mezi budovami č. 19 a 20.

Před zahájením výcviku jsme pro účastníky kurzu připravili překvapení v podobě nového rozdělení družstev. I v reálném pracovním životě budou řešit událost s „neznámými“ kolegy. Aby toho na budoucí hasiče nebylo málo, komplikovalo nově vzniklým družstvům po celou noc zásahy i počasí, neboť hustě pršelo.

Poděkování patří všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravě a realizaci výcviku. Zvláštní poděkování patří kpt. Mgr. Martinu Štaiglovi, který přípravě výcviku věnoval velké úsilí. Nedostatky, které se objevily, byly vyhodnoceny a uděláme vše proto, aby následující noční výcviky byly stále kvalitnější.

mjr. Ing. Josef Daníček
kpt. Mgr. Jaroslav Tuček

Foto: kpt. Mgr. Jaroslav Tuček
Sdílet
Banner ZHT OK