Středa 13. listopadu 2019, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner MEVA OK

Čeští a polští hasiči cvičili v Pržně a Frýdku-Místku záchranu osob z tekoucí vody v rámci projektu Bezpečné pohraničí, ukázali se i na Dni s IZS

V sobotu 8. června 2019 se na řece Ostravici v Pržně a Frýdku-Místku konal praktický výcvik českých a polských hasičů zaměřený na problematiku záchrany osob na tekoucí vodě.

Zúčastnilo se ho pod dohledem profesionálů z HZS Moravskoslezského kraje šedesát dobrovolných hasičů z jednotek, které jsou předurčeny pro zásahy na vodě a čtyři kolegové z Polska.

Mezinárodní výcvik byl realizován v rámci společného česko-polského projektu Bezpečné pohraničí, který je spolufinancován Evropskou unií z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Cílem projektu je zlepšit přeshraniční připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací na základě posílení spolupráce mezi všemi subjekty odpovědnými za bezpečnost.

Dosažení tohoto cíle zvýší úroveň bezpečnosti v česko-polském příhraničí a atraktivitu regionu.

Kromě Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje jsou partnery projektu hasičské sbory podél celé česko-polské hranice – 8 hasičských záchranných sborů krajů na české straně a 3 vojvodské státní hasičské sbory na Polské straně.

Plánovaná doba realizace projektu je v období 2016–2019 a celkový rozpočet projektu dosahuje téměř 8 milionů euro.

Sobotní výcvik navázal na březnový workshop, na kterém si všichni partneři projektu předávali své teoretické znalosti v této oblasti a navzájem se seznamovali nejen s postupy, ale rovněž s vybavením, určeným pro tento typ mimořádných událostí.

Práce probíhaly na dvou jezech na řece Ostravici – U Žida ve Frýdku a v Pržně.

Na prvním stanovišti hasiči cvičili ovládání raftu a speciálních nafukovacích záchranných saní RS5 a záchranné práce pomocí těchto prostředků. Trénovali i obrácení ve vodním toku.

Druhé stanoviště bylo zaměřeno na zásady vstupu do neznámé vody, plavání v tekoucí vodě a lanové techniky při jištění záchranářů.

Další skupina hasičů cvičila budování lanového traverzu přes vodní tok, jeho překračování a vyhledávání osob z upoutaného plavidla. Poslední stanoviště bylo zaměřeno na záchranu osob pomocí házecího pytlíku, způsoby jeho použití a taktické zásady a postupy při řešení záchrany tímto způsobem.

Na závěr se všichni účastníci výcviku i lektoři sešli u vodní nádrže Olešná, kde proběhla prezentace záchranných prostředků Seabob a Mark III z vybavení HZS Moravskoslezského kraje a závěrečné slavnostní ukončení celého výcviku.

Na přítomnost hasičů na přehradě Olešná následně plynule navázala tradiční akce Den s Integrovaným záchranným systémem.

HZS Moravskoslezského kraje v rámci něj předvedl nejen svou techniku a vybavení, ale při dynamické ukázce na vodní hladině také postupy při záchraně z vody včetně součinnosti se zdravotnickou záchrannou službou, policisty i dalšími složkami IZS.

Ředitel územního odboru Frýdek-Místek plk. Ing. Vojtěch Nezval v průběhu akce předal ceny za umístění ve vědomostním kvízu, vyhlášeném v rámci oslav 50 let od založení profesionálního hasičského sboru na území okresu Frýdek-Místek.

Celkem se do ní ve třech věkových kategoriích zapojilo 66 účastníků, kteří odpovídali na otázky v oblasti požární prevence. Děti za úspěch dostaly plyšové dráčky a další ceny s hasičskou tématikou, cenou pro dospělé byly detektory kouře.

nprap. Jakub Kozák
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezské­ho kraje
Sdílet
Banner Fireport 970