Středa 30. září 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner MIBAG_2012 OK

Hasiči v rafinérii Slovnaft, a.s. Bratislava

Přinášíme vám reportáž z návštěvy profesionálních hasičů slovenského podnikového sboru ZHÚ G4S FireServices v rafinérii Slovnaft, a.s. Bratislava.

V posledný októbrový pondelok sa mi podarilo za pomoci priateľa uskutočniť návštevu ZHÚ G4S FireServices v rafinérii Slovnaft, a.s. Bratislava. Po vybavení vstupných formalít a prechode bezpečnostnými zónami nás s kamarátom priviezol na hasičskú stanicu jeden zo slúžiacich hasičov, kde nás osobne privítal Ing. Jozef Lauko, riaditeľ ZHÚ G4S FireServices Bratislava, aj napriek množstvu práce (bol čas prípravy výplat). Po úvodnom zoznámení nám pridelil zástupcu veliteľa zmeny a zároveň veliteľa družstva pána Radovana Kotrádyho, ktorý nás sprevádzal po celý čas strávený na hasičskej stanici.

Ukázal nám miestnosti, kde sa hasiči zdržiavajú, keď nemajú výcvik (miestnosti na jedenie, odpočinok, školenie, hygienu, dennú miestnosť, sklady). Nahliadli sme i na dispečing, kde sa zbiehajú všetky núdzové telefonáty na linke 2222, taktiež tam prichádzajú hlásenia EPS, kamerový systém sleduje rizikové oblasti a monitoruje priestory hasičskej stanice a jej okolie. Ďalšou zastávkou boli dve miestnosti – sklady. V jednej bola nádrž na penidlo Expyrol F 15,3% o objeme 25000 litrov (druhá sa nachádzala v suteréne) a v druhej bol zásobník na prášok. Toto všetko sa nachádza na prvom poschodí hasičskej stanice, ktorá je sústredená v strede areálu tejto rafinérie.

Po prehliadke prvého poschodia, sme pokračovali na prízemí, ktoré je veľkoryso dimenzované (ako celý objekt). Už na prvý dojem nás ohromila veľkosť a priestornosť garáží, ktoré by závideli mnohí hasiči. Po prehliadke garáží sme si pozreli vonkajší polygón na ktorom sa simulujú úniky rôznych horľavých látok a požiare. Potom sme sa presunuli do suterénu, kde sú umiestnené rôzne sklady a je tam aj protiplynový polygón, ktorý využívajú okrem domácich hasičov aj príslušníci HaZZ na cvičenie. Počas návštevy nám náš sprievodca povedal, že hasičov je na zmene 20 a slúžia dvanásť hodín. Na každej zmene sa okrem bežných rutinných činností vykonávajú aj dve cvičenia tzv. ranné a poobedné, počas nočnej zmeny je vykonané len jedno. Raz za mesiac sa robí jedno väčšie taktické cvičenie a dvakrát do roka sa robia súčinnostné cvičenia s HaZZ.

Mali sme štastie, lebo v ten deň sa zrovna konalo taktické cvičenie, ktorého námetom bol požiar transformátora napätia. Takáto príležitosť sa nenaskytne každý deň, tak sme ju po dohode s našimi hostiteľmi využili. Do vyhlásenia poplachu sme zotrvali v zaujímavom rozhovore s Ing. Laukom. Keď nadišiel čas, kamarát odišiel s bezpečnostným technikom na miesto cvičenia, kde mu bol vysvetlený priebeh a taktika. Ja som ostal na stanici a sledoval výjazd. Po nahlásení udalosti operačnému dôstojníkovi sa dal do pohybu klasický hasičský tanec, obliecť, sklz, motory natočiť a výjazd. Za zvuku rôznych tónov hasičských sirén sa vozidlá vydali na miesto zásahu. Po odjazde posledného vozidla som s Ing. Laukom tiež dorazil na miesto konania taktického cvičenia a po krátkom sledovaní a fotení sme sa rozlúčili a pobrali domov. Samozrejme v sprievode Ing. Lauka, ktorý nás zaviezol ku vstupu do podniku, lebo sme museli ešte prejsť jeden checkpoint (kontrolné miesto).


Závodný hasičský útvar (ZHÚ) v podniku Slovnaft a.s. Bratislava, zastrešuje firma G4S divízia požiarnej ochrany. Divízia požiarnej ochrany je zameraná hlavne na:


 – prevádzkovanie závodných hasičských útvarov a zborov

 – poskytovanie ochrany pred požiarmi technikmi požiarnej ochrany

 – poskytovanie bezpečnostno-technickej služby

 – základnú prípravu zamestnancov a členov hasičských jednotiek-vykonávanie odborných kurzov vo vlastnom školiacom stredisku

 – výcvik v protiplynovom výcvikovom polygóne divízie schválenom Prezídiom HaZZ


Ďalej kontrolujú:

 – objekty a zariadenia po stránke protipožiarneho zabezpečenia

 – požiarno-technické zariadenia (hasiace prístroje, stabilné hasiace zariadenia, elektrickú požiarnu signalizáciu, požiarne uzávery)

 – akcieschopnosť požiarnych vodovodov

 – dodržiavanie protipožiarnych opatrení pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a v čase zvýšeného nebezpečenstva požiaru

 – dýchacie prístroje určené pre zamestnancov zákazníka

 – osoby, objekty a zariadenia po stránke dodržiavania predpisov BOZP


Vykonávajú:

 – zásahy zamerané na zdolávanie požiarov, následkov výbuchov, havárií a ďalších mimoriadnych udalostí (živelných pohrôm)

 – záchranu osôb z nebezpečných priestorov ohrozujúcich ich zdravie a životy

 – záchrannú službu na zdolanie závažnej priemyselnej havárie

 – detekciu plynov a pár pred uskutočnením prác s otvoreným ohňom na miestach s nebezpečenstvom vzniku požiarov

 – asistencie s mobilnou hasičskou technikou na miestach s nebezpečenstvom vzniku požiarov

 – cvičenia na preverenie požiarnych evakuačných plánov

 – pranie hasičských uniforiem so súčasnou impregnáciou

 – tlakovanie plochých hadíc požiarnych vodovodov

 – plnenie tlakových fliaš autonómnych dýchacích prístrojov vzduchom


Poskytujú:

 – služby prostredníctvom havarijného technika

 – výcvik nosičov autonómnych dýchacích prístrojov vo vlastnom protiplynovom výcvikovom stredisku

 – služby s potrebou použitia výškovej techniky

 – služby pri zabezpečení prečerpávania nebezpečných látok

 – merane únikov tepla pomocou termokamery

Hasiči slúžia v pôvodnej budove, ktorá sa nachádza v strede závodu. Budova je svojim ponímaním riešená vo veľkorysom štýle, vzhľadom na charakter a dôležitosť podniku. Rozloha budovy je niečo viac ako 18 000 m2, v budove je 22 prechodných garáží a ďalšie 3 neprechodné. Vozidlá majú medzi sebou miesto minimálne ešte na jedno vozidlo, sú priestorné a dostatočne dimenzované na počet techniky. Po reorganizáciách po roku 1998 sa počet techniky zredukoval z cca 19 kusov na súčasných 13 kusov + 5 kusov kontajnerov. Niekoľko raritných kúskov T813 (KHA, rebrík) bolo odpredaných do rúk zberateľom z Českej republiky. Hasiči majú svoje zázemie nad garážami, do nich sa spúšťajú po štyroch sklzoch. Nad garážou č.12 sa nachádzajú dva veľkokapacitné zásobníky na prášok (2× 20ton) a penu (25000 litrov). V suteréne pod garážami sa nachádzajú sklady a protiplynový polygón ktorý je schválený prezídiom HaZZ.

Hasičská technika je až na tri výnimky ( TATRA, OPEL a STEYR) na podvozkoch značky Mercedes. Nadstavby sú od renomovaných dodávateľov Rosenbauer a Silvani. V garáži sa nachádza tiež motorový čln (vedľa rafinérie sa nachádza rameno Malého Dunaja, cez ktorý prechádza produktovod), prívesné vozíky s hadicami a jeden monitor AMBASADOR. Zaujímavosťou sú ručné prúdnice z dvomi prívodmi na vodu a prášok ktoré sa dajú podľa potreby otvárať a zatvárať. Slúžia na dopravu prášku pomocou vodného obalu na väčšie vzdialenosti. Tieto prúdnice sú vo výbave KHA MB Actros.

TECHNIKA:

RZA Opel Campo

 – podvozok Opel Campo

 – osádka 1+3

 – 3ks zdvíhacie vankúše Vetter

 – vyslobodzovacie zariadenie Lukas

 – hasice prístroje 4ks práškové 2ks snehové

 – dýchacie prístroje 3ks Dräger PA 94

 – motorová píla a rozbrusovačka

 – rok výroby 1996

 – rok prestavby 2001 firma ESEA Slovensko


Protiplynové vozidlo PPLS 2 MB Sprinter

 – podvozok: Mercedes Sprinter

 – osádka 1+4

 – počet lôžok 1

 – počet ADP 4

 – záchranné zariadenia: nosidlá Spencer, vákuové nosidlá, dlahy, výbava v rozsahu RZP

 – ďalšie zariadenia: laná, kladky postroje na prácu vo výškach a hĺbkach, Rollgliss

 – osvetľovací stožiar

 – rok výroby 2003

 – výrobca: Stražan Slovensko

 – výstražné zvukové zariadenie: HELLA


CAS 30 MB Atego

 – podvozok: Mercedes Atego

 – osádka 1+4

 – nádrž voda 2400 l

 – nádrž pena 200 l

 – výkon čerpadla 3000 l/min

 – výkon lsfety pri 0,8MPa:1200 l/min

 – primiešavanie 3% a 6%

 – rok výroby 2005

 – výrobca: Rosenbauer Rakúsko


CAS 54 MB Actros

 – podvozok Mercedes Actros

 – posádka 1+2

 – nádrž voda 11000 l

 – nádrž voda 2000 l

 – výkon čerpadla 5400 l/min

 – výkon lafety 4000 l/min

 – primiešavanie 1% až 6%

 – rok výroby 2003

 – výrobca SILVANI Taliansko


KHA Mixmatik ULF 1500/8000 MB Actros

 – podvozok Mercedes Actros

 – osádka 1+3

 – nádrž prášok 1500kg

 – nádrž pena 2000 l

 – nádrž voda 6000 l

 – výkon čerpadla 6000 l/min

 – výkon lafety voda 6000 l/min

 – výkon lafety prášok 50kg

 – primiešavanie 1%, 3%, 4%

 – rok výroby 2006

 – výrobca: Rosenbauer Rakúsko


CAS 40 STEYER

 – podvozok Steyer

 – osádka 1+2

 – nádrž voda 8000 l

 – nádrž pena 5000 l

 – výkon čerpadla 4000 l/min

 – výkon lafety 4000 l/min

 – výkon prednej lafety 1000 l/min

 – primiešavanie 3% a 6%

 – rok výroby 1996

 – výrobca: Rosenbauer Rakúsko


Technický automobil TA (nosič kontajnerov) MB Actros

 – podvozok Mercedes Actros

 – posádka 1+2

 – nadstavba kontajner

 – hydraulická ruka max zdvih 5700kg (2,5 m vyloženie)

max dosah 18,8 m (370kg zaťaženie)

 – obsah kontajneru:

 – elektrocentrála 13,2kW

 – osvetlenie 4×500 W

 – 3 čerpadlá v nevýbušnom prevedení

 – hydraulické vyslobodzovacie náradie

 – ženijné náradie

 – priemyselné vysávače

 – Rok výroby 2004

 – Výrobca Rosenbauer Rakúsko


Hasiaci kontajner Silvani MP 18 000 (2ks) MB Actros (nosič kontajnerov)

 – podvozok Mercedes Actros

 – posádka 1+2

 – nádrž voda 0 l

 – nádrž pena 5500 l

 – výkon čerpadla 6000 l/min

 – výkon lafety 15000 l/min

 – primiešavanie 1%, 3%, 6%

 – rok výroby 2004

 – výrobca SILVANI Taliansko


TATRA 815 CAS 32/2 prerobená z vozidla PHA 32 (2kusy, líšia sa v dvoch detailoch, jedno vozidlo bolo doplnené o 140kg CO2 + lafetová prúdnica Blizzard 2000 od Pyrocoolu, druhé vozidlo nemá CO2 a ako lafetu ma RM 24 s dýzou HSD od Rosenbauera)

 – podvozok N3 32-T-815

 – osádka 1+3

 – nádrž voda 9000 l

 – nádrž pena 270 l / 1%penidla

 – výkon čerpadla 3200 l/min

 – has. zariadenie HN 160 4×40kg CO2 (s prúdnicou a 30m hadicou)

 – výkon lafety: KOMBINOVANÁ PENOVÁ PRÚDNICA BLIZZARD 2000

 – prietok pri tlaku 0,8 MPa 2000 l/min

 – dodávka peny 40 m3/min

 – číslo napenenia 20

 – dĺžka dostreku 45m

 – primiešavanie POK MIXY 1%

 – rok výroby 1989

 – výrobca Tatra kombinát Kopřivnice/ Karosa Vysoké Mýto

 – prestavba rok 2005 ESEA Banská Bystrica


TATRA 815 AP 27–2

 – podvozok tatra 815

 – osádka 1+1

 – dosah ramena 27 m

 – doplnkové príslušenstvo: záchranný rukáv ACS 1 dĺžka 30m

 – rok výroby 1991

 – výrobca: Slovácke strojírny ČR


Vozidlo na prevoz hasiacich pristrojov MB Sprinter

 – podvozok Mercedes Sprinter

 – osádka 1+5

 – nakladacia plošina : nosnosť 450kg

 – rok výroby 2003

 – výrobca Stražan, Slovensko


Monitor AMBASSADOR 1×6

Systém hasenia:

 – hydrofoam – voda/pena

 – hydrochem – voda/prášok

 – výkon 2 hadice – 7400 l/min dosah 70 m

 – výkon 3 hadice – 14800 l/min dosah 90 m

 – výkon 4 hadice – 22700 l/min dosah 120 m

 – primiešavanie 1% až 6%

 – rok výroby 2003

 – výrobca Williams Fire & Hazard, USA


Čln Quicksilver so závesným motorom

 – podvozok Grand Raid

 – typ člnu 500 SF

 – nosnosť 449 kg

 – max. počet osôb 5

 – rok výroby 2005

 – typ motora Johnson 40

 – výkon motora 29,8 kW

 – rok výroby 1996


Protiplynové vozidlo PPLS 1 LIAZ 101

 – podvozok LIAZ 101

 – osádka 1+5

 – počet lôžok 4

 – vyslobodzovacie zariadenie LUKAS

 – záchranné zariadenia: Rollgliss a Kendler

 – elektrocentrála 8kW

 – rok výroby 1992

 – výrobca: MUT Rakúsko

Taktické cvičenie, ktoré sme na záver návštevy mali možnosť pozorovať, bolo vyhlásené ako požiar olejového transformátoru. Na miesto bola vyslaná technika MB Sprinter, MB Atego a 2× MB Actros. Jednotka po príjazde na miesto zahájila prieskum miesta, dvaja príslušníci sa obliekli do špeciálnych oblekov proti sálavému teplu, títo následne viedli dva útoky na „horiaci" transformátor. Ďalší člen jednotky ovládal lafetu na MB Actros. Ostatný členovia jednotky zabezpečovali prísun „hasiva" a asistovali útočným prúdom.

Pri odchode nás zaujala vstupná hala v ktorej sa nachádzali rôzne trofeje z hasičských súťaží. Nad oceneniami bdela socha sv. Floriána patróna hasičov. Vedľa nich sa nachádzala zreštaurovaná striekačka spolu z menami „reštaurátorov" a priebehom opráv.

Na záver treba vyzdvihnúť ochotu a ústretovosť Ing. Jozefa Lauka a pána Bc. Radovana Kotrádyho, ktorí nám bez problémov odpovedali na naše otázky a umožnili prehliadku hasičskej stanice. Taktiež ďakujem kamarátom (Janko), ktorý sprostredkovali toto stretnutie.

Text, foto: Erik Radványi, Viliam Benkovský, Ing. Jozef Lauko

-wap-

Sdílet
Banner POBP: 970 nádrž