Pátek 22. ledna 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Tísňové SMS pro sluchově postižené

Hasičský záchranný sbor ČR, jako jedna ze složek Integrovaného záchranného systému (IZS), se začal v letošním roce zabývat otázkou, jak zajistit sluchově postiženým spoluobčanům v případě potřeby možnost dovolat se na tísňovou linku. Právo dovolat se na tísňovou linku má totiž každý občan. V případě osoby se sluchovým postižením se situace velmi komplikuje.

Hasičský záchranný sbor ČR, jako jedna ze složek Integrovaného záchranného systému (IZS), se začal v letošním roce zabývat otázkou, jak zajistit sluchově postiženým spoluobčanům v případě potřeby možnost dovolat se na tísňovou linku. Právo dovolat se na tísňovou linku má totiž každý občan. V případě osoby se sluchovým postižením se situace velmi komplikuje.

Systém příjmu na všech linkách tísňového volání počítá s přímou slovní komunikací volajícího a operátora, což u sluchově postižených není možné. Stávající systém telefonního centra tísňového volání 112 (TCTV112) s jinou než slovní komunikací v minulosti nepočítal. Proto byla zavedena možnost příjmu tzv. tísňové textové zprávy z mobilního telefonu (SMS) přímo do programového vybavení Krajského operačního střediska Hasičského záchranného sboru ČR (KOPIS HZS). Tato služba je primárně určena jen pro sluchově postižené spoluobčany, kteří jsou schopni napsat a odeslat textovou zprávu a budou v systému zaregistrováni.

Informace o příjmu a zpracování tísňového volání.

Tísňové volání ve formě textové zprávy (SMS) přijde na operační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. SMS bude přijata přímo do aplikace „Spojař". Sloužící směna tísňové volání přijme a okamžitě zpracuje. Podle uvedených informací (adresa místa události, co se stalo, komu, rozsah, atd.) operační důstojník vyšle potřebné síly a prostředky na místo události nebo uvědomí o vzniklé události ostatní ze základních složek IZS, a to ZZS či PČR, nebo ZZS a PČR najednou. Pokud z došlých informací nebude dostatečně zřejmé, kde, co a komu se stalo, bude moci operační důstojník s postiženým spoluobčanem komunikovat přes SMS ze systému Spojař, pokud to samozřejmě daná situace časově dovolí.

Možnost identifikace místa události

Jednou z možností, jak záchranné složky mohou přesně identifikovat polohu člověka s postižením sluchu, který je mimo domov, je poslání v tísňové SMS čísla nejbližšího sloupu veřejného osvětlení. HZS Libereckého kraje má momentálně k dispozici databázi čísel těchto sloupů v městech Liberec a Česká Lípa, podle které může přesně identifikovat ulici a místo, kde se osoba potřebující pomoc nachází. Také je možné využít očíslování železničních přejezdů v celém Libereckém kraji, které funguje na stejném principu.

Registrace sluchově postižených osob

V současné době se registrují spoluobčané se sluchovým postižením do databáze HZS Libereckého kraje, dolaďuje se aplikace a postupně budou proškoleni všichni příslušníci operačního střediska ve specifické komunikaci. Následně dojde k proškolení velitelů čet profesionálních hasičů. Také probíhá představování této služby sdružením a organizacím, kde jsou sluchově postižení občané sdruženi. Cestou vedení a předsedů těchto organizací probíhá také registrace do systému HZS Libereckého kraje. Tato služba by měla začít fungovat od února roku 2010. Výhodou služby bude snadná dostupnost pomoci hasičů, policistů i zdravotnické záchranné služby pro osoby se sluchovým postižením za cenu běžné odeslané SMS podle tarifu mobilního operátora.

Tato služba již bez větších problémů funguje v Plzeňském kraji, Liberecký kraj je druhým v republice, který tuto unikátní službu pro sluchově postižené spoluobčany zavádí.


mjr. Mgr. Martin Rybář
HZS Libereckého kraje -swo-

Sdílet