Neděle 31. května 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Partner & VIP: Pavliš a Hartmann 970x150 Proudnice C52

Slavnostní žehnání nového dopravního automobilu Ford Transit proběhlo v Rozseči na Žďársku

Náves v obci Rozseč byla v sobotu 15. 6. 2019 svědkem slavnostního požehnání nového hasičského dopravního automobilu. Slavnost započala slavnostním nástupem zúčastněných delegací z okrsků Heřmanov a Strážek.

Následoval průvod obcí za vedení praporečníků. Na vyzdobeném tanečním parketě se konala mše svatá za živé a zemřelé hasiče, kterou sloužil duchovní správce farnosti Osová Bitýška R.D. Ing. arch. Jiří Jeniš.

Po mši starosta obce a člen sboru Petr Dočkal při příležitosti žehnání nového vozidla seznámil s historií a současností SDH Rozseč.

Před 77 lety, na základě nařízení okupačních úřadů z roku 1942 o zřízení hasičského sboru v každé obci, byl po dohodě mezi obecními úřady Borovník a Rozseč zřízen 31. 1. 1942 společný Sbor dobrovolných hasičů Borovník-Rozseč. Tento sbor měl v roce 1943 čtyřiadva­cet členů.

V roce 1946 koupili rozsečtí a borovničtí hasiči od hasičského sboru Pečky v okrese Poděbrady čtyřkolovou motorovou stříkačku za 1100 Kčs.

Po skončení války a po neshodách mezi funkcionáři bylo 14. 2. 1948 rozhodnuto o rozdělení společného sboru na dva samostatné – SDH Rozseč a SDH Borovník. Bylo dohodnuto, že společně zakoupená stříkačka bude ponechána pro použití obou sborů do doby, než si hasiči koupí nové moderní stroje.

Ustavující schůze nového sboru v Rozseči byla konána 14. 2. 1948 za účasti 20 členů. V lednu 1951 byla sboru přidělena bývalým ONV Velká Bíteš nová motorová stříkačka PPS8. V roce 1964 klesl počet dobrovolných hasičů na 10.

Sbor se proto zaměřil na získávání dalších členů zejména z řad mládeže. V roce 1981 bylo založeno žákovské družstvo – hoši a dívky. V roce 1993 byla zakoupena starší motorová stříkačka PPS12 od Královopolské strojírny Brno, zaplatil ji obecní úřad Rozseč.

Od založení SDH Rozseč v roce 1943 vznikl v obci pouze jeden požár, který dobrovolní hasiči úspěšně zlikvidovali. V sousedních obcích sbor zasahoval u čtyř požárů. V roce 2003 byla znovu zahájena činnost 2 družstev mladých hasičů a byla uspořádána první soutěž o pohár mladých hasičů – požární útok a štafeta 4×60 m.

Mladí hasiči se rovněž zúčastňují soutěží v okrsku a ve hře Plamen. SDH Rozseč si v červenci 2007 nechal na zakázku vyrobit hasičský prapor. V roce 2008 bylo přiděleno hasičům z Rozseče Ministerstvem vnitra automobil Lada Niva z roku 2000, pocházející z výbavy Policie ČR.

Už od svého založení se sbor dobrovolných hasičů věnuje nejenom ochraně před ohni a jeho likvidaci, ale i rozvoji kulturního života a veřejného dění v obci. Velkou měrou se například hasiči účastnili bourání starého obecního úřadu a výstavby úřadu nového a hasičské zbrojnice.

Dále členové sboru pořádají zábavy, sportovní soutěže pro děti, pálení čarodějnic a také zájezdy po republice. Sbor dobrovolných hasičů Rozseč se každoročně zúčastňuje oslavy svátku svatého Floriána v okrsku Heřmanov.

Obecní úřad v Rozseči má z členů SDH ustavenou zásahovou jednotku, která v roce 2006 pomáhala při likvidaci následků záplav v obci, když hrozilo protržení rybníka a hasiči pomáhali čerpat vodu ze zatopených sklepů.

8. 5. 2010 se zúčastnili Dálkové dopravy vody Dolní Loučky-Devět skal. Zde se seznámili s hasiči z Týna nad Bečvou, se kterými udržují kontakt. K dnešnímu dni má sbor 30 členů.

Ford Transit Custom

Dále informoval o novém 9místném dopravním automobilu. 15. 3. 2017 byla podána žádost na MV-GŘ HZS ČR. Bylo vybráno vozidlo Ford Transit Custom. Celkové náklady činily 859 260 Kč, z toho podíl dotace 450 000 MV-GŘ HZS ČR, 300 000 Kraj Vysočina a zbytek uhradila obec.

Za výkonný výbor Okresního sdružení hasičů pozdravil Jiří Klusák a poděkoval obci za pořízení vozidla pro jednotku SDH. Následovalo požehnání vozidla.

Zasloužilí členové při této příležitosti obdrželi od krajského sdružení hasičů Kraje Vysočina čestná uznání a medaile Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Stužku za 50 let činnosti obdržel Josef Chytka st.

Pro návštěvníky bylo připraveno bohaté občerstvení a výstavka zásahové techniky sboru. K vidění byly i trofeje ze sportovních soutěží.

Rozseč je obec v okrese Žďár nad Sázavou. První zmínka o obci je z roku 1349. V roce 1850 měla obec 25 domů a 153 obyvatel a v současné době má obec 42 domů a 97 obyvatel.

David Dvořáček
Sdílet
Banner VIP: Vochoc 970x150 OK