Sobota 22. ledna 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Žďár nad Sázavou 2 – Zámek

Sbor dobrovolných hasičů tehdejší malé obce Zámek Žďár byl ustaven na schůzi obecního výboru dne 25. 7. 1886; seznam zakládajících a přispívajících členů společně se Stanovami byl schválen c.k. místodržitelstvím dne 6. 6. 1887.

Od prvopočátku své existence sídlil SDH na I.nádvoří v areálu zámku města Žďár. Tento areál včetně žďárského panství koupil po zrušení cisterciáckého kláštera v roce 1784 hrabě Josef Vratislav, vrchní maršálek království českého, jako věno pro hraběnku Klotildu Clam – Gallasovou, rozenou Dietrichsteinovou. Tato hraběnka, která byla babičkou dnešního majitele zámku MVDr.Radslava Kinského, stála u zrodu zdejšího zámeckého hasičského sboru, byla jejím stálým příznivcem a při jeho zakládání věnovala 100 zlatých s ročním příspěvkem 25 zlatých. Kromě toho přispěla 300 zlatými na zakoupení prvního hasičského hydrofonu pro likvidaci požárů.

V roce 1907 podali zámečtí hasiči tehdejší mocnosti opakovanou žádost (neúspěšně poprvé v roce 1905) o vybudování hasičského skladiště, které bylo vyhověno přidělením kolny v areálu zámku.
Hasičské skladiště bylo v roce 1919 osvětleno a v následujícím roce 1920 bylo v něm zbudováno laťkové lešení pro sušení hadic.
V době nacistické okupace byla pro svojí věrnost českému národu zbavena práva užívání svého majetku hraběnka Eleonora Kinská, rozena Clam – Galasová a rod Kinských se pak následně vystěhoval ze Žďáru do exilu ve Francii. Hasičům bylo umožněno nadále užívat své prostory v areálu zámku.
Po ukončení 2.světové války následně v roce 1947 byla zahájena adaptace kolny na spolkovou činnost. V tomto roce padla úvaha ve výboru sboru o vybudování nové hasičské zbrojnice mimo areál zámku na poli v sousedství pohostinství Taverna. K realizaci myšlenky však nedošlo a hasiči nadále zústali na I.nádvoří zámku, který se stal majetkem státu a o který se starala Státní památková správa.
V roce 1952 byly ve zbrojnici vybudovány garáže a v roce 1955 spolkové místnosti, sklad a nový služební byt pro správce zbrojnice. V roce 1963 došlo k rekonstrukci poloviny půdních prostor na šatny pro hasiče. Druhá část půdní rekonstrukce na klubovnu proběhla v roce 1970. Další generální oprava budovy proběhla v roce 1974 – výměna podlah, izolace stěn a nová výzdoba.

Jedna z největších zásadních rekonstrukcí hasičské zbrojnice a její rozšíření na dvojnásobek nebytových prostor se uskutečnilo v letech 1986 až 1989. Bývalý podnik Ovoce – zelenina uvolnil své sklady v těsném sousedství zbrojnice, kde mohla být vybudována nová spolková místnost, kuchyň, kapacitní nové sociální zařízení, šatna a zejména Síň tradic o historii zámeckého sboru. Tyto prostory získal sbor bezplatně, na rekonstrukci bylo odpracováno 12 tisíc brigádnických hodin, finančně přispěl sbor 101 tisíc Kč a město Žďár n.S. ze svého rozpočtu 340 tisíc Kč.
V roce 1991 po společenských změnách v naší zemi byl zákonem č.229/91 Sb. restitucí vrácen majetek zámku včetně přilehlého zemědělského a lesního majetku rodině Kinských. Nový majitel – rodina MVDr.Radslava Kinského – se ke svému majetku vrátil v roce 1992. První setkání s MVDr.Kinským se uskutečnilo v hasičské zbrojnici dne 2. 10. 1992, kde staronový majitel vysoce ocenil práci dobrovolných hasičů a poděkoval jim za pomoc při opravách areálu zámku včetně údržby hasičské zbrojnice. Přihlásil se také k rodinné tradici podporovat činnost sboru, později se stal jeho čestným členem a přislíbil, že nadále mohou hasiči v areálu zámku bezplatně působit ve zbudovaných prostorách. Jeho zásluhou sbor získal nové skladovací prostory pro historickou techniku a další hasičský materiál, které měl doposud v jiné části areálu zámku na 5.nádvoří. Skladovací prostory získal SDH na I.nádvoří zámku v budově bývalé „štípačky“.

S ohledem na rozrůstající se členskou základnu (přes 100 členů) uvolnil v roce 1999 MVDr.Kinský další část areálu v sousedství zbrojnice a z údržbářských dílen mohlo vzniknout další rozšíření velké spolkové místnosti až na kapacitu 100 míst k sezení.
V roce 2000 byly zahájeny práce na adaptace půdních prostor, které se rozšířily na skladovací prostory. V roce 2001 doznal zásadních změn vzhled zbrojnice – byla vyměněna garážová vrata, vstupní dveře a zbudováno nové vchodové schodiště. V roce 2003 byla společenská místnost upravena zvýšeným stupínkem pro předsednická místa v sále a došlo k ozvučení místnosti. Současně v tomto roce byla ve skladu PHM rekonstruovaná podlaha.

Hasiči ze Žďáru n.S. 2 – Zámku mají po dohodě s vedením hospodářství MVDr.Kinského dispoziční právo na prostory I.nádvoří zámku, kde v rámci letních měsíců pořádají taneční večery a podílejí se asistencí na pořádání jiných významných kulturních akcí města, jako je například folkový festival „Horácký džbánek“. Zde se jim podařilo svépomocí v roce 1985 v součinnosti s vedením tehdejšího státního zámku vybudovat zastřešené pódium pro účinkující, které slouží do dnešních dnů.


Zpracoval : Zeman Luboš, náměstek starosty SDH
Foto: Zeman Luboš, náměstek starosty SDH
Sdílet