Pondělí 25. ledna 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Složky IZS cvičily v nemocnici v Hradci Králové transport pacienta s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc

Na Kliniku infekčních onemocnění Fakultní nemocnice Hradec Králové přichází pacient, který vykazuje příznaky vysoce nakažlivé nemoci. Zdravotnický personál nemocnice na vzniklou situaci ihned reaguje a vyrozumí Krajskou hygienickou stanici Královéhradec­kého kraje.

Ta posléze aktivuje prostřednictvím krajského operačního a informačního střediska HZS Královéhradeckého kraje tzv. biohazard tým Zdravotnické záchranné služby KHK a další zapojené složky IZS. Takový byl námět taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému, které se odehrálo 25. 6. 2019 v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Hlavním cílem společného taktického cvičení složek IZS bylo ověření si činnosti a postupu složek při mimořádné události s přítomností pacienta, u kterého existuje podezření na vysoce nakažlivou nemoc.

Mezi tyto činnosti patří mimo jiné činnost operačních středisek složek IZS KHK v operačním řízení, systém vyrozumění, činnost a koordinace složek IZS při realizování transportu, opatření při uzavírání prostoru mimořádné události nebo také zamezení vstupu nepovolaných osob, a další.

Operační důstojník krajského operačního a informačního střediska HZS Královéhradeckého kraje vyslal na místo události biohazard tým Zdravotnické záchranné služby KHK, z centrální hradecké stanice mířila do nemocnice jednotka profesionálních hasičů, která se dostavila mimo jiné s protiplynovým kontejnerem vybaveným zásobou ochranných obleků, dýchacích přístrojů a prostředků určených pro dekontaminaci. Dále byli o události vyrozuměni také státní a městští policisté a dotčené orgány státní správy a samosprávy.

Biohazard tým Zdravotnické záchranné služby KHK provedl za asistence a technické podpory jednotky požární ochrany HZS KHK zajištění a umístění pacienta do transportního izolačního prostředku, tzv. bioboxu.

Zasahující záchranáři a hasiči byli při tom po celou dobu oděni do speciálních ochranných obleků. Následně provedli hasiči dekontaminaci přepravního prostředku, členů biohazard týmu i zdravotníků, kteří přišli do kontaktu s potenciálně nakaženou osobou. Po celou dobu cvičení měli zasahujicí ztížené podmínky, a to kvůli tropickým teplotám a velkému teplu.

Cvičení bylo ukončeno ve chvíli, kdy byl zajištěný pacient přeložen do sanitního vozu ZZS KHK, kterým by byl při reálné mimořádné události transportován na Kliniku infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce.

Do tohoto taktického cvičení Královéhradeckého kraje se zapojily základní složky IZS, ostatní složky IZS a další dotčené orgány státní správy a samosprávy:

  • Policie České republiky KŘP KHK,
  • Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje,
  • Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje,
  • Městská policie Hradec Králové,
  • Fakultní nemocnice Hradec Králové,
  • Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje.
por. Mgr. Martina Götzová
tisková mluvčí
HZS Královéhradec­kého kraje
Sdílet