Sobota 22. ledna 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

O novinky zcela určitě nebude nouze

PYROS a ISET jsou pro AGA klíčovými veletrhy roku 2004

Vyplývá to z usnesení V. valné hromady asociace. Podle AGA je výhodou také pravidelné střídání veletrhů v Brně a Praze a tím i střídání prioritního tématického zaměření.
Výstaviště v Brně také nabízí pro konání obdobných akcí lepší prostředí a vyšší společenskou úroveň a AGA, jako spolupořadatel brněnských akcí, má rovněž vliv na jejich odbornou stránku. „Tento způsob střídání bude znamenat větší úspěšnost pro naše členy a povede ke zvýšení významu veletrhů při zajištění ochrany osob, informací a majetku, včetně zvýšení významu technických zabezpečovacích systémů a tím i růstu prestiže a významu bezpečnostního průmyslu v České republice,“ uvedl 1. viceprezident AGA JUDr. Václav Růžička.

Klíčoví vystavovatelé
Na veletrhy PYROS a ISET se v této době začínají hlásit klíčoví vystavovatelé, kteří patří k leaderům trhu v České republice. Podle manažera veletrhů PYROS a ISET Karla Torna je pro přihlášení se k účasti správná doba.
„Ještě stále nabízíme pro vystavovatele výhodné podmínky, je možno dohodnout se na umístění stánku a také dost času na přípravu účasti,“ uvedl Karel Torn.
„Pro úspěšnou účast na veletrhu je nutná důkladná příprava a my jsme připraveni každému z vystavovatelů vyjít v tomto směru maximálně vstříc,“ dodal manažer.
Mezi přihlášenými firmami najdeme mj. Siemens, Deva F–M, PCS, Alkom, Trade Fides, Atis, Total Walther – stabilní hasicí zařízení, Olympo–controls, Focus Info, Pyroservis, Esto Cheb, Lites, tradiční největší vystavovatel na volných plochách Továrna hasicí techniky a řadu dalších.

Alkom představí
Dohledové centrum České pošty
Firma Alkom security, a. s., se na veletrzích PYROS a ISET představí především moderním Dohledovým centrem, které bylo vybudováno ve spolupráci s Čes-kou poštou. To zajišťuje komplexní služby v oblasti ochrany osob a majetku, bezpečnostního, technického monitoringu a servisu.
Dohledové centrum České pošty Alkom bylo vybudováno tak, aby splňovalo požadavky všech zákonů, vyhlášek, norem a je certifikováno dle směr nic České asociace pojišťoven a postupů inspekčního orgánu Asociace technických bezpečnostních služeb AGA.
Dohledové centrum bude také certifikováno na přenos signálů ze systému EPS. Zajišťuje všechny náležitosti týkající se požární ochrany, disponuje vybaveným zásahovým hasičským vozidlem a proškolenými hasiči, čímž podporuje integraci bezpečnostních a protipožárních technologií a informací z monitorovaných objektů.
Vzhledem k tomu, že na dohledovém centru je trvale přítomen i operátor servisu, dochází tak i k zefektivnění servisních služeb. A to například díky trvalému monitorování poruchových stavů zařízení připojených objektů či pomocí dálkového dohledu ústředen EZS. Vytvořením dohledového centra pro celou Českou republiku došlo také ke zjednodušení komunikace díky zavedení jednotného telefonního čísla v rámci celé České republiky – 12726.
Pracoviště DC – ČP Alkom je konstruováno s výhledem na možnosti dalšího rozvoje, zejména v oblasti komunikací (např. příjem signálů po síti WAN). V sou-časném stavu toto moderní bezpečnostní a servisní pracoviště umožňuje přijímat signály přenášené po telefonní síti, po síti GSM a po radiové sítí ČRa. Toto řešení umožňuje příjem a spojení se všemi objekty v celé České republice.

PCS předvede EPS firmy Bosch
Společnost PCS, s. r. o., se zabývá distribucí, servisem a systémovými aplikacemi bezpečnostních technologií již od roku 1990. Působí v Praze, Brně a Bratislavě. PCS, s. r. o., je součástí PCS group, kde poskytuje své služby i na poli konferenčních a tlumočnických systémů, detekčních rámů a rentgenů.
Společnost PCS představí na veletrzích PYROS a ISET nejnovější systém EPS Bosch řady BZ 500 a UEZ 2000 spolu s hlásiči MagicSence. V době velkého rozmachu oboru evakuačních systémů bude PCS dále vystavovat digitální evakuační systém Praesideo, certifikovaný dle ČSN EN60849, doplněný řadou reproduktorů třídy EVAC. Velice zajímavá bude i prezentace digitálního záznamového a řídicího kamerového systému DiBos. Tuto atraktivní nabídku bude doplňovat i představení EZS produktů firmy Elkron.
Škála nabízených služeb umožňuje společnosti PCS oslovit širokou i odbornou veřejnost jak v oborech EZS, tak především EPS.
„PYROS je k tomu díky spojení s veletrhem ISET ideální příležitostí,“ řekl ing. Libor Kaláb, vedoucí pobočky PCS pro region Morava.
„Dobrým důvodem k naší účasti je také rostoucí prestiž celé akce,“ dodal. Společnosti PCS také vyhovuje místo konaní veletrhů v Brně. „Brno jako místo konání výstavy ideálně vyhovuje naší snaze podpořit naše obchodní aktivity na Slovensku a navázat nové kontakty s partnery v EU z Rakouska a Maďarska,“ uvedl na toto téma ing. Libor Kaláb.
Sdílet