Sobota 13. července 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nové normy

Pojízdné hasicí přístroje CO2

Tato norma stanovuje vlastnosti a třídění pojízdných hasicích přístrojů sněhových a používané zkušební metody. Tyto hasicí přístroje jsou vhodné k hašení požární třídy B a C a zařízení pod elektrickým proudem. Uvedená norma nahrazuje ČSN 38 9160 z dubna 1975.
V prosinci 2003 byla rovněž vydána ČSN 38 9552 (třídicí znak 38 9552) Trhací háky. Norma nahrazuje ČSN 38 9552 z března 1972. Tato norma stanoví požadavky na konstrukci, výrobu a zkoušení trhacích háků, které se používají k vyprošťování předmětů z hořících nebo zaplavených objektů, ke strhávání konstrukcí hrozící zřícením, k odtahování hořících materiálů, odtahování ledových ker apod.
V prosinci 2003 byly také vydány první dvě normy z celé řady, a to ČSN EN 14035–1 (třídicí znak 66 8300) Zábavná pyrotechnika – část 1: Terminologie a ČSN EN 14035–2 (třídicí znak 66 8300) Zábavná pyrotechnika – část 2: Kategorizace. Normy definují různé termíny týkající se navrhování, konstruování, primárního balení a zkoušení výrobků zábavné pyrotechniky.
Dr. Ing. Lucie Kalvarová
Sdílet