Neděle 14. července 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Tvrdé sankce mají vrátit pocit většího bezpečí

Zpřísnění postihů: ubude hasičům práce?

Navrhuje to vláda, která na svém lednovém zasedání schválila novelu zákona o pozemních komunikacích. Ten zavádí bodovací systém za porušování předpisů. Za dvanáct trestných bodů přijde hříšník automaticky na jeden rok o řidičský průkaz
a bude muset navíc zaplatit vysoké pokuty.

V novele je znovu zavedena možnost zadržení řidičského průkazu a podrobně popsáno, jak může policie vozidlo znehybnit, aby řidič bez průkazu skutečně nemohl jezdit. Novela také zvyšuje horní hranici sazeb za nejzávažnější dopravní přestupky.
Udělené body bude policie hlásit příslušným obecním úřadům. Pokud se řidič dopustí jedním skutkem více přestupků nebo trestných činů zařazených do bodového hodnocení, zaznamená příslušný obecní úřad počet bodů do stanovených pro nejzávažnější z nich. Pokud řidič dosáhne dvanácti bodů, přijde o řidičský průkaz a bude muset absolvovat v autoškole doškolovací kurzy.
Sedm, tedy nejvíce bodů, obdrží řidič, který řídil pod silným vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Stejně by bylo ohodnoceno i odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce nebo lékařskému vyšetření. Řidiči budou podle novely současně platit vysoké pokuty ve správním řízení. U navržených prohřešků jsou pokuty v rozmezí od pětadvaceti do padesáti tisíc korun. O řidičský průkaz by mohl řidič přijít až na dva roky.
Ještě vyšší pokuty ale budou zřejmě platit řidiči vozidel s hmotností nad 7500 kg a řidiči vozidel hromadné dopravy. Návrh počítá s částkou až 100 000 korun.
Šest bodů a pokuty od 10 000 do 20 000 korun dostanou řidiči například za řízení vozidla po požití alkoholu nebo návykové látky, za nezastavení při dopravní nehodě, neohlášení nehody, při které byl někdo zraněn nebo vznikla vysoká škoda.
Čtyřmi body a pokutou do 5000 korun má být ohodnoceno držení telefonu nebo jiného hovorového zařízení při řízení vozidla, překročení dovolené rychlosti o 20 a více kilometrů za hodinu v obci nebo o 30 a více kilometrů za hodinu mimo obec. Dále nezastavení na stopce, nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit, nedání přednosti v jízdě a vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno.
Tři body a pokutu do 3000 korun podle novely dostanou řidiči, kteří překročí rychlost o méně než 20 kilometrů za hodinu v obci nebo o méně než 30 kilometrů za hodinu mimo obec. Za dva body má být nedovolená jízda po tramvajovém pásu, porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu, ale také převážení malých dětí bez autosedaček. Jeden bod by získali řidiči například na neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu a špatné osvětlení vozidla.
Chystaná novela umožní zřejmě také zvýšit pokuty pro neukázněné chodce z dosavadního maxima 1000 korun na trojnásobek. Novela také počítá s výměnou řidičských průkazů. Nové evropské průkazy mají mít podobu plastové karty s emblémem Evropské unie. Doplněny budou rozlišovacím znakem vydávajícího státu, v případě České republiky jsou to písmena CZ.
Sdílet