Pátek 20. května 2022, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

DOTAZY ČTENÁŘŮ

Uvolňování hasičů z práce


Účast na hašení požáru a likvidaci živelních pohrom a nehod je považována za překážku v práci z důvodu obecného zájmu. Zákoník práce v paragrafu 124 přímo ukládá zaměstnavateli povinnost poskytnout zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu k výkonu veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu, tedy i k pomoci při požární ochraně.
Krátkodobě uvolněnému zaměstnanci musí zaměstnavatel vyplatit náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Může však od orgánu, který vyzval zaměstnance k pomoci při likvidaci mimořádné události, požadovat refundaci. Váš zaměstnavatel tedy může požadovat náhradu vám uhrazeného výdělku za dobu, kdy jste v pracovní době zasahoval, na obci, která zřídila jednotku SDH.
Zaměstnavatel však v souvislosti s vaší účastí na zásahu zřejmě přijde o část zisku, se kterým počítal. Domáhat se náhrady ušlého zisku nebo jiných náhrad však nemůže. Závisí pak zcela na vaší dobrovolnosti, zda „zameškanou“ pracovní dobu napracujete přesčasovou prací. Za takovou směnu však máte nárok na přesčasový příplatek.
Sdílet