Čtvrtek 20. unora 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Partner: Nordex 970x150 Dafo OK

140 let od založení oslavil SDH Nové Město na Moravě, k vidění byla i historická technika

Před 140 lety po tragickém požáru ze dne 13. června 1879 byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Novém Městě na Moravě. Oheň tehdy vznikl na Žďárské ulici v domě čp. 84 „U Prášilů“ a záhy zachvátil i řadu sousedních stavení.

Padlo mu za oběť devět sousedních domů s celým hospodářským zařízením a na protější straně ulice dalších pět stavení a přinesl i ztráty na životech. V domě čp. 89 uhořel vyměňkář J. Zich a jeho dcera Marie, dále 85letá žena a kovářský učeň K. Padalík ze Slavkovic.

JUDr. Valerián Kalláb sepsal „Stanovy sboru dobrovolných hasičů“, které byly 20. července 1879 schváleny městskou radou. Po jejich potvrzení 8. srpna 1879 místodrži­telstvím v Brně byl ustanoven na schůzi konané 27. srpna 1879 první výbor sboru.

Velitelem byl zvolen JUDr. Valerián Kalláb, jeho náměstkem Alois Trčka, jednatelem Josef Svítil, pokladníkem Jan Zelený a členy výboru Jan Šír, František Jelínek a dále měšťané Karel Gregor a Josef Jelínek.

Tento první výbor předně zaměřil veškerou svou činnost k tomu, aby získal pevnou členskou základnu, což se mu záhy podařilo, neboť novoměstští občané měli velký zájem a porozumění o tuto činnost a již v září 1879 měl sbor 116 činných, 21 přispívajících členů (kromě zakládajících).

Od města získal sbor následující vybavení: dvě stříkačky, jednu novější a druhou staršího typu a měl propůjčenou panskou stříkačku, dále dvoukolový vůz na žebříky a háky, několik bodacích žebříků na šindelové střechy, lejty na vodu a na 150 plátěných košů na nošení vody, kterých se nejvíc používalo.

Oslavy výročí

Toto významné výročí v životě sboru si připomněli v sobotu 13. července 2019 slavnostní schůzí a o týden později 20. července 2019 oslavou pro veřejnost.

Na Vratislavově náměstí byla připravena velká výstava historické a současné hasičské techniky počínaje koněspřežnými, dvoukolovými motorovými a automobilovými stříkačkami, přes moderní CAS, DA až po těžkou techniku HZSP SŽDC JPO Brno a Havlíčkův Brod.

Hodinu po obědě probíhalo před hasičskou zbrojnicí za doprovodu dechové hudby Jásalka vítání jednotlivých zúčastněných sborů. Odsud se vydal průvod vedený četou praporečníků a dechovky na náměstí, kde po státní hymně následovali slavnostní zdravice hostů.

Pro četné diváky byla připravena řada ukázek. Vystoupení mažoretek, ukázky z činnosti hasičů a policie, hašení historickou stříkačkou, správného a špatného postupu hašení hořícího oleje při vaření, vystoupení mladých hasičů, záchrana zraněné osoby pomocí výškové techniky z věže farního kostela sv. Kunhuty. BESIP krajské pracoviště Vysočina připravil otočný simulátor.

O pitný režim se za horkého počasí starali hasiči z Maršovic.

Text a foto: Mgr. David Dvořáček
Sdílet
Banner Partner & VIP: Pavliš a Hartmann 970x150 Proudnice C52