Čtvrtek 23. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nové normy v PO

O prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami …

Byla vydána částka číslo 25 Sbírky zákonů, která obsahuje zákon číslo 82/2004 Sb., kterým se mění zákon číslo 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona číslo 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů. Tato novela je velmi obsáhlá (11 stránek), a proto je předseda vlády zmocněn k vydání úplného znění zákona číslo 353/1999 Sb.
Zákon mění a doplňuje názvosloví (obvyklý „domino efekt“ místo kumulativních a synergických účinků, havarijní připravenost, atd.), upřesňuje obsah některé dokumentace (např. analýza a hodnocení rizik závažné havárie), upřesňuje zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B, doplňuje plán fyzické ochrany, atd. Novela zákona počítá s upravenou strukturou orgánů státní správy – správní úřady mají stanovené své úkoly, pokuty v nezměněné výši bude ukládat krajský úřad (do 5 milionů korun).
Upraveny jsou také tabulky v přílohách. Pro účely zákona jsou definovány látky výbušné, hořlavé, vysoce hořlavé a extrémně hořlavé.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004.

Dr. Ing. Lucie Kalvarová
Sdílet