Středa 29. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pomocník pro preventisty

Pro zkvalitnění přípravy k získání odznaků odbornosti Preventista I a II Sdružení hasičů ČMS zajistilo tisk knih „Preventista I“ a „Preventista II“.

V prvním díle jsou zejména objasněny podmínky zajištění požární ochrany u právnických a podnikajících fyzických osob a povinnosti těchto osob, členění do kategorií podle požárního nebezpečí, provádění preventivních požárních prohlídek, vypracování dokumentace požární ochrany a úkoly odborných pracovníků na úseku požární ochrany. V druhém díle je přiblížena současná právní úprava na úseku požární ochrany, požární ochrana při vytápění, při používání hořlavých kapalin a nebezpečných plynů a zásady ochrany obyvatelstva. Součástí obou knížek je kompletní znění zkušebních testů pro získání příslušného stupně odznaku odbornosti Preventista.
Autorkou brožur je Ing. Lucie Kalvarová, Ph.D.
Objednávky na brožurky přijímá redakce HN. Cena jedné knížky je 19 Kč.
Sdílet