Středa 29. března 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

První narozeniny hlučínských záchranářů

Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky (ZÚ HZS ČR) v Hlučíně oslavil dne 1. ledna 2010 první výročí vzniku.

Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky (ZÚ HZS ČR) v Hlučíně oslavil dne 1. ledna 2010 první výročí vzniku.

Záchranný útvar vznikl na základě usnesení vlády ČR ze dne 22. října 2007 č. 1194 a schválením transformace rezortu Ministerstva obrany bylo rozhodnuto o předání 157. záchranného praporu Armády ČR, dislokovaného v Hlučíně, Hasičskému záchrannému sboru České republiky. Záchranný útvar plní zejména mimořádné úkoly HZS ČR a k tomu provádí výcvik.

K 1. 1. 2010 je v ZÚ HZS ČR v Hlučíně 173 příslušníků a 48 občanských zaměstnanců.

Vůbec první zásah Záchranného útvaru se uskutečnil dne 25. února 2009 na Hodonínsku. Na místě události záchranáři plnili úkoly spojené s odchytem a likvidací chovu ptactva u kterého byla zjištěna přítomnost nízkopatogenního virusu ptačí chřipky. Jednotku záchranářů tvořily 3 ks techniky i 33 specialistů zejména chemického a ženijního zaměření.

Nepostradatelná pomoc záchranného útvaru se prokázala při záchranných a likvidačních pracích v souvislosti s přívalovými srážkami a povodněmi v období od 23. června do 17. července 2009.

Záchranáři zasahovali na území moravskoslezského, zlínského, olomouckého, jihočeského a ústeckého kraje. Hlučínští v tomto období postupně nasadili 251 příslušníků – záchranářů se 176 ks převážně těžké zemní a ženijní techniky.

Při provádění povodňových záchranných prací zachránili a evakuovali celkem 48 osob.

Nejpodstatnější náplní práce pro hlučínské jednotky bylo provádění povodňových zabezpečovacích prací a likvidační práce, dále pak provádění prací na objektech vodních děl – rybnících a v neposlední řadě také asanace – vysoušení budov a jejich desinfekce.

Dalším milníkem ve výstavbě záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně je odstartování činnosti pracoviště zaměřené na řízení vozidel. Autoškola zahájila činnost 15. června 2009. Toto pracoviště organizuje a provádí výcvik v získávání řidičských oprávnění příslušníků HZS ČR.

V září 2009 proběhlo mezinárodní cvičení FOREST FIRE 2009 v Karlovarském kraji zaměřené na hašení lesních požárů. Záchranný útvar HZS ČR z Hlučína se cvičení zúčastnil se svojí těžkou hasební technikou včetně požárního tanku. Záchranáři z Hlučína na místě cvičení postavili mobilní humanitární základnu pro příjem evakuovaných osob.

kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

-kow-

Sdílet