Čtvrtek 23. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nové normy v PO

V únoru 2004 byla vydána ČSN EN ISO 9094–1 (třídicí znak 32 0240) …

Malá plavidla – Požární ochrana – Část 1: Plavidla s délkou trupu do 15 m včetně.
Tato norma definuje postupy pro dosažení účinného stupně požární ochrany, stanovuje přenosné protipožární vybavení a kompletní požadavky pro stabilní hasicí zařízení,
obdobně jako česká technická norma ČSN EN ISO 9094–2 (třídicí znak 32 0240) Malá plavidla – Požární ochrana – Část 2: Plavidla s délkou trupu přes 15 m, která platí pro plavidla s délkou trupu 15 až 24 m včetně.
V březnu 2004 byla vydána ČSN EN 60079–17 ed. 2 (třídicí znak 33 2320) Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru – Část 17: Revize a preventivní údržba el. instalací v nebezpečných prostorech (jiných než důlních). Tato norma platí souběžně s ČSN EN 60079–17 (33 1530) z března 1999, kterou zruší k 1. březnu 2006. Nová norma prakticky umožňuje vypustit pravidelné periodické revize v případě častější přítomnosti odborného personálu k zajištění kontinuální bezpečnosti el. zařízení.
Dr. Ing. Lucie Kalvarová
Sdílet