Úterý 25. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Jak ošetřit linky tísňového volání

Léčivá prevence: Chytit a rychle potrestat!

Rozložení počtu volání je přibližně stejně vysoké – třetina na linku 150 + 112, třetina na linku 155 a třetina na linku 158. Tento počet volání samozřejmě nepředstavuje počet řešených mimořádných událostí.
Podle ředitele odboru operačního řízení ing. Luďka Prudila z generálního ředitelství HZS České republiky je jedním u úkolů operačních středisek, která přijímají volání na linky tísňového volání, oddělit „zrno od plev“. Tedy odfiltrovat omyly a zlomyslná volání a nevysílat zbytečně síly a prostředky. Přesto nelze vždy jednoznačně stanovit, zda se jedná o zlomyslné volání nebo o reálný případ, pak operační středisko síly a prostředky vysílá. V roce 2003 HZS ČR evidoval celkem 8023 mimořádných událostí, kde zásah jednotek PO byl klasifikován jako planý poplach (z toho je 40 % hlášení elektrické požární signalizace, 24 % příznaky hoření, 11 % zneužití jednotky PO, 11 % nenahlášené pálení, 14 % jiný důvod).
ZLOMYSLNÁ VOLÁNÍ lze rozdělit na ohlášení případu, který neexistuje (důvodem je choromyslnost, msta, šíření poplašné zprávy apod.), dále na hru dětí, aktivity podnapilých osob, volání bez následného hovoru a jiné.
DŮSLEDKEM zlomyslného volání může být vyslání sil a prostředků k události, která je následně klasifikována jako planý poplach. To způsobuje zbytečné finanční výdaje. Síly a prostředky jsou vázány určitou dobu na takovou událost a při vzniku jiné mimořádné události musí být vysílány síly a prostředky z jiného místa dislokace (zpravidla vzdálenějšího) a to může způsobit zbytečné ztráty na životech, vážnější následky na zdraví nebo zvyšování škody.
JAKÉ SANKCE HROZÍ za zlomyslná volání? Podle telekomunikačního zákona pokuta až 100 000 korun, kterou uděluje Český telekomunikační úřad. Pokud někdo uskutečňuje zlomyslná volání a nelze zjistit, kdo je původcem, je Český telekomunikační úřad oprávněn rozhodnout o odpojení telekomunikačního zařízení z provozu.
Pokud jsou zlomyslným voláním zneužívány jednotky PO, je možné uložit tomu, kdo takto bezdůvodně přivolá jednotku PO nebo zneužije linku tísňového volání, pokutu až 20 000 korun. V určitých případech lze zlomyslné volání klasifikovat jako trestný čin šíření poplašné zprávy nebo trestný čin znemožnění funkce obecně prospěšného zařízení a výší trestu pak určuje soud.
NUTNOU PODMÍNKOU pro uplatnění sankce je zjištění toho, kdo zlomyslné volání uskutečnil. Vzhledem k plné digitalizaci je technicky možné ve spolupráci s telefonními operátory identifikovat původce. Složitější je odhalení pachatelů, kteří používají ke zlomyslnému volání veřejné telefonní automaty.
V SOUČASNÉ DOBĚ projednává MV-generální ředitelství HZS ČR s Českým telekomunikačním úřadem způsob zajištění rychlého vydání rozhodnutí o odpojení telekomunikačního zařízení z provozu, pokud je z něj generováno velké množství zlomyslných volání a hrozí tak, že ostatní účastníci se linky tísňového volání nedovolají (to je klasifikováno jako trestný čin). To by mělo zaručit plnou dostupnost tísňového volání, i když tomu chce někdo zabránit.
Sdílet