Neděle 2. dubna 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči v Nádražní ulici uctí památku kolegů

Památku svých kolegů Davida Kožuského a Jaroslava Garguly si brněnští hasiči dnes večer po 20. hodině připomenou pietním aktem u vchodu do vyhořelé a dosud zdevastované budovy. Kytice květů položí u schodů z ulice Nádražní. Odpoledne také položí věnce u hrobů obou hasičů a kamarádů na hřbitovech v Nebovidech a v Moutnici na Brněnsku.

Přesně osm let dnes po 20. hodině uplyne od chvíle, kdy při zásahu při likvidaci požáru v Nádražní ulici v Brně zahynuli dva hasiči.

Památku svých kolegů Davida Kožuského a Jaroslava Garguly si brněnští hasiči dnes večer po 20. hodině připomenou pietním aktem u vchodu do vyhořelé a dosud zdevastované budovy. Kytice květů položí u schodů z ulice Nádražní. Odpoledne také položí věnce u hrobů obou hasičů a kamarádů na hřbitovech v Nebovidech a v Moutnici na Brněnsku.

Dvaatřicetiletý kapitán David Kožuský a devětadvacetiletý poručík Jaroslav Gargula zemřeli při záchraně života krupiéra kasina během ničivého požáru objektu. Požár byl operačnímu středisku HZS ohlášen 8. ledna 2002 ve 20.17 hodin a při jeho likvidaci zasahovalo šest jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů.

V době vzniku požáru byli uvnitř objektu dva krupiéři. Jeden z nich před žárem a kouřem s toxickými zplodinami hoření unikl na římsu okna v prvním patře budovy, odkud ho pomocí nastavovacího žebříku zachránili hasiči. Protože druhý krupiér zůstal uvnitř, kapitán David Kožuský jako velitel zásahu a poručík Jaroslav Gargula jako člen jeho družstva ihned zahájili průzkum objektu. Přes minimální a později nulovou viditelnost v silně zakouřeném prostoru se oběma hasičům krupiéra podařilo najít.

Ve chvíli, kdy kpt. Kožuský vysílačkou požádal další zasahující hasiče o vodící lano a pomoc při vyproštění krupiéra, nastal uvnitř výbuch a nenadálé celkové vzplanutí nahromaděných hořlavých zplodin hoření. Oba hasiči i pohřešovaný krupiér zemřeli.

Vyšetřování příčin vzniku a okolností požáru prokázalo hrubé porušení zákona o požární ochraně třetí osobou, které mělo přímou či nepřímou souvislost s úmrtím krupiéra i obou hasičů. Dvoukřídlové dveře z kasina na galerii, které měly sloužit jako úniková cesta, byly zabedněny dřevotřískovými deskami. Prostor další únikové cesty na schodišti byl zastavěn deskami herních stolů, dveře na této únikové cestě byly zamčené a bez klíče, který by umožnil jejich otevření. Uskladněnými herními deskami byl navíc zastavěn vnitřní nástěnný hydrant.

Požár s největší pravděpodobností způsobily technicky nevyhovující rozvody osvětlovacích těles v podhledech stropu. Nevyhovující stav el. instalace způsobila rok před požárem neodborně provedená oprava podhledů a osvětlovacích těles.

Všechny skutečnosti zjištěné při šetření vzniku požáru experti HZS Jihomoravského kraje předali orgánům činným v trestním řízení. Ty však neshledaly žádné zavinění konkrétní osoby a vyšetřování případu opakovaně odložily. S majitelem budovy a také s provozovatelem herny a kasina Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje podle zákona o požární ochraně zahájil správní řízení, jehož výsledkem bylo udělení pokuty oběma subjektům.


Nadporučík David Kožuský byl in memoriam povýšen do hodnosti kapitána a nadstrážmistr Jaroslav Gargula do hodnosti poručíka. Oba hasiči byli také in memoriam vyznamenáni medailí HZS ČR Za statečnost a Cenou Jihomoravského kraje. Památku svých kolegů si brněnští hasiči připomínají také Memoriálem Davida Kožuského a Jaroslava Garguly Brněnský záchranář. V Moutnici na Brněnsku se loni v létě také uskutečnil již 5. ročník Memoriálu o putovní pohár poručíka Jaroslava Garguly v požárním sportu.

Poznámka redakce: diskuze k článku byla zrušena, aby nedocházelo k vzájemnému napadání, nepodloženému obviňování a zneuctění památky zemřelých hasičů .
por. Mgr. Jaroslav Haid
tiskový mluvčí
HZS Jihomoravského kra­je-swo-

Sdílet