Čtvrtek 23. ledna 2020, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner MIBAG_2012 OK

Cenu Václava Hladíka pro vyšetřovatele příčin požárů převzala Vlasta Charvátová z Technického ústavu požární ochrany

Dne 5. září 2019 převzala cenu vyšetřovatelů požárů plk. Vlasta Charvátová z Technického ústavu požární ochrany MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (TÚPO). Cena jí byla udělena za její dlouhodobý přínos k problematice vyšetřování požárů.

Plk. Ing. Vlasta Charvátová v současné době vede oddělení požárně technických expertiz TÚPO, které právě pod jejím vedením dosáhlo nejednoho výrazného úspěchu. Zejména její zásluhou se zvýšila kvalita znaleckých posudků a odborných vyjádření, které pod jejím vedením příslušníci TÚPO zpracovávají a následně obhajují u soudů.

Svou neutuchající energií a pracovním zápalem vždy dokázala oživit nejedno pracovní setkání vyšetřovatelů požárů nebo kurzy, které se pořádají pro začínající vyšetřovatele požárů. Stejně tak vždy stála u zrodu nových myšlenek a činností, které posouvaly vyšetřování požárů směrem kupředu (laboratorní podpora výcviků prvních psů určených k vyhledávání akcelerantů na místě požárů, moderní dokumentace místa požáru, spolupráce při zpracování rozsáhlé databáze požárně technických charakteristik látek a materiálů pro vyšetřovatele požárů atd.)

O nominaci osobností na Cenu Václava Hladíka i samotném hlasování rozhodují příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky, kteří se problematikou zjišťování příčin vzniku požárů denně zabývají.

Cena Václava Hladíka byla od roku 2013 udělena těmto osobnostem: Ing. Ludvík Pinc, PhD., Ing. Milan Kotlár, Ing. Vladimír Vonásek, mjr. Ing. Pavel Tinka a plk. Ing. Vlasta Charvátová

Pplk. Václav Hladík působil jako ředitel odboru zjišťování příčin vzniku požárů Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy a platil za předního odborníka v oboru.

Cenu předávali plk. Mgr. Václav Hladík v. v. (syn Václava Hladíka, po kterém je cena pojmenována), Ing. Ludvík Pinc, PhD. a plk. Mgr. Radek Kislinger.

Sdílet
Banner Recyklujte s hasiči 970