Středa 29. března 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Činnost SDH Nové Strašecí v roce 2009

Dne 8. 1. 2010 se v Restauraci Sport v Novém Strašecí konala Výroční valný hromada SDH Nové Strašecí. Za přítomnosti zástupců Hasičského záchranného sboru Střed.kraje ze stanic Kladno, Rakovník, Stochov a zástupců SDH ze Třtice, Rudy, Řevničova a Rynholce byla po úvodním proslovu starosty SDH přednesena zpráva o činnosti sboru za minulý rok.

Po slovu jednatele následovala dlouhá diskuze, nejprve velitel sboru poděkoval všem členům za práci ve sboru, Městskému úřadu a všem, kteří podporují činnost sboru a jednotky. Dále se do diskuze zapojili i hosté. Po slavnostní schůzi bylo podáváno občerstvení a po té následovala volná zábava při které hrála k poslechu i tanci Modrá muzika.

Zpráva o činnosti sboru za rok 2009

K 31. 12. 2009 měl náš sbor celkově 150 členů, z toho 23 žen, 102 mužů a 25 žáků do 18 let. V průběhu roku byli dva noví členové přijati a 3 členové bohužel zemřeli.

Každý patek se od 19:00 hodin konají v Hasičské zbrojnici členské schůze,kde jsou řešeny krátkodobé i dlouhodobé úkoly, jsou projednávány aktuální problémy a řeší se situace ve sboru. Také se provádí vyhodnocování jednotlivých zásahů. Členové Výboru SDH se pravidelně schází každý druhý pátek v měsíci

Hlavní události v roce 2009

  • 24. ledna byl uspořádán Hasičský ples,který se povedl.
  • V červnu se členové sboru podíleli na zajištění oslav mezinárodního dne dětí jednak ukázkou techniky tak i soutěžemi pro děti v Novém Strašecí.
  • První dva červencové týdny v osadě „Dancaster“ ve Velké Chmelištné se uskutečnil Letní hasičský tábor.
  • Díky získanému grantu ze Středočeského kraje a od Městského úřadu byly zakoupeny na tábor SDH trička s potiskem, malý hangár a podsadové stany.
  • Nechyběli jsme ani na oslavách kulatých výročí založení Sboru dobrovolných hasičů na okrese. S moderní i historickou technikou jsme se účastnily oslav výročí v Kroučové a ve Třtici.
  • Jako tradičně jsme se účastnily posvícenského průvodu a vynášení Pěkné.
  • Dále probíhala v hasičské zbrojnici oslava patrona hasičů Svatého Floriána,oslavy životních jubileí členů sboru a posezení na závěr roku.
  • Veškerá historická technika sboru byla v říjnu převezena z areálu Technických služeb do garáží v bývalém Hamiru. Tyto prostory poskytlo Město Nové Strašecí.


Výjezdová jednotka sboru

Jednotka SDH je zařazená do kategorie JPO III. S povinným výjezdem do deseti minut od vyhlášení poplachu. Pro činnosti v jednotce je vyškoleno více než 30 hasičů.

Za rok 2009 jednotka sboru eviduje celkem 29 událostí. Z tohoto počtu bylo 20 požárů, 7 technických pomocí jako odstranění olejové havárie, odstranění padlých stromů, čerpání vody a jednou byla jednotka povolána k vyproštění osoby ze závalu. Dále se jednotka účastnila dvakrát Taktického cvičení zaměřené na likvidaci požáru střechy panelového domu v Křivoklátském sídlišti a požáru průmyslového objektu v areálu Českých lupkových závodů.

Výjezd jednotky se pohybuje v rozmezí od 4 do 6 minut a to i v nočních hodinách. Zásahy trvaly v průměru 2,5 hodiny za účasti v průměru 8 členů jednotky.

V březnu se 5 členů jednotky účastnilo pravidelného školení velitelů jednotek PO a velitelů družstev PO pro okres Rakovník, 3 členové se účastnili školení strojníků. V září proběhlo školení celé jednotky Nové Strašecí. Další školení jednotky bylo zaměřeno na zásahy u dopravních nehod. Toto školení proběhlo v měsíci listopad na stanici HZS Stochov. Dále proběhlo školení řidičů.

V rámci dne otevřených dveří na stanicích HZS jsme byly přítomni s technikou CAS 32 Tatra 148 na Stochově kde jsme společně s profesionálními kolegy předvedli žákům mateřských školek a škol činnost hasičů. Další ukázka proběhla na začátku října v mateřské školce v Novém Strašecí.

V prosinci byla podána žádost na Krajský úřad o poskytnutí dotace pro výjezdovou jednotku na nákup zásahových kompletů a obuvi. Díky Janu Sedláčkovi bylo jednotce převedeno 12 zásahových přileb Rosenbauer a byly koupeny 4 páry zásahových rukavic.

Vozový park jednotky

V dubnu byla zařazena do výjezdu Cisternová automobilová stříkačka CAS 30 Volvo FL 6, které jednotce zakoupilo Město Nové Strašecí za přispění dotace od Středočeského kraje.

Než ovšem bylo vozidlo zařazeno do výjezdu čekal na hasiče nelehký úkol. Jelikož vozidlo sloužilo kolegům v Belgii a do České republiky bylo dodáno bez potřebné výbavy jen s dvěma kombinovanými vyprošťovacími nástroji s pohonnými jednotkami, bylo nutné v celé nástavbě, ale i v kabině předělat držáky na uchycení potřebného vybavení. V prostorech čerpadla bylo předěláno plnění nádrže, byly nalepeny nové pruhy v bílé barvě a nové nápisy. Jelikož se vozidlo nevešlo do garáže, byl z nástavby demontován držák s hliníkovým lanovým žebříkem. Na kabinu vozu byla dodána místo kulatých majáků světelná rampa. Členové výjezdové jednotky strávili na uvedení vozidla do výjezdu několik desítek hodin.

Za zbytek finančních prostředků z rozpočtu na nákup vozu byly zakoupeny věcné prostředky, kterými bylo vozidlo vybaveno, za zmínku stojí nové kalové a plovoucí čerpadlo o výkonu 12OO l/min., motorová pila, rozbrušovací agregát, elektrocentrála, lanový naviják a přetlakový ventilátor. Slavnostní předání vozidla hasičům se uskutečnilo dne 19.dubna.

Výjezdové jednotce bude i nadále sloužit CAS 32 Tatra 148, CAS 25 Škoda 706, dopravní automobil Ford Tranzit a osobní automobil Felicia combi.

Na vozidle CAS 25 Škoda 706 byla provedena oprava spojky a brzdové soustavy. Oprava byla zajištěna firmou ANEXIA v Rakovníku.
V roce 2009 bylo členy Sboru dobrovolných hasičů odpracováno

na opravách, údržbě techniky, výzbroje, výstroje, opravách prostor hasičské zbrojnice, zajištění a pořádání kulturně společenských akcí přes 8000 hodin.

Mladí hasiči

se pravidelně schází každou středu v hasičské zbrojnici. Pod vedením dospělých členů, se připravují na celoroční hru Plamen, plní úkoly pro získání znaků odbornosti a propagují práci hasičů. V zimním období se scházejí v tělocvičně základní školy.

V minulém roce uspořádal kolektiv výlet k vodní nádrži Klíčava. Rovněž byla pro žáky zajištěna exkurze na stanici HZS hl.m.Prahy a do hasičské zbrojnice SDH Praha Chodov. Žáci se dále účastnili brigád v hasičské zbrojnici a Posvícenského průvodu. Další akcí pořádanou pro žáky s kolektivu byl dvoudenní výlet na tábořiště ve Velké Chmelištné.

Na okresní konferenci vedoucích mladých hasičů, která se konala dne 28.listopadu byl zvolen do Okresní odborné rady mládeže Jan Beránek, který je hlavní vedoucí kolektivu.

Díky sponzorům bylo pro mladé hasiče zakoupeno vybavení pro požární útok. Dále byl zakoupen nový motor a součástky pro soutěžní stříkačku PS 12.

Družstvo mladých hasičů

se v roce 2009 účastnilo několika soutěží. Nejprve to byla soutěž v požárním útoku ve Zbečně. Zde kolektiv obsadil 7. místo v kategorii smíšených a 4. místo v kategorii starší žáci. Druhé kolo hry Plamen se konalo v Heřmanově. Zde dvě družstva starších žáků obsadily 6. a 10. místo. Jednotlivci reprezentovali kolektiv na Luženské šedesátce. O letních prázdninách se někteří členové kolektivu účastnily v rámci hasičského tábora memoriálu ve Velké Chmelištné.

Po letních prázdninách jsme se účastnili memoriálu v požárním útoku ve Hřebči.

V říjnu se konalo První kolo hry Plamen, které pořádal Sbor dobrovolných hasičů Rynholec. Po sečtení výsledků, obsadila hlídka mladších žáků 6. místo. V kategorii starší žáci hlídka obsadila 3. místo.

Soutěžní družstvo mužů

19. 4. 2009 jsme získali 1. místo na Netradiční soutěži v Kolešovicích. Na této soutěži se plní úkoly, se kterými se hasiči běžně setkávají u zásahu.

2. 5. 2009 SDH Čistá pořádala okrskovou soutěž v požárním útoku v rekreačním středisku na Zdeslavi, zde jsme obsadili 1. místo

15. 5. 2009 jsme vybojovali 2. místo v požárním útoku v rámci našeho okrsku, které jsme pořádaly na letišti na Mackově hoře.

Druhé kolo požárního sportu se konalo na fotbalovém hřišti ve Slabcích kde jsme po nepovedené stafetě skončily na 10.místě.

V prosinci část soutěžního družstva začala s opravou požární stříkačky u které bude vyměněn motor a čerpadlo.

Soutěžní družstvo se dále podílí na základní údržbě techniky, na úklidu celého objektu hasičské zbrojnice, tvoří část výjezdové jednotky a účastní se samotných zásahů JSDH.

Na úseku prevence

probíhal požární dozor na kulturních akcích. Například při novoročním ohňostroji a v Novostrašeckém kulturním centru. Sedmičlenná požární hlídka se postupně vystřídala na 53 kulturních akcích a odpracovala tak 282 hodin.

Preventivní prohlídka nebyla provedena žádná, protože náš sbor nebyl o jejich provedení požádán.

SDH v Novém Strašecí se, může pochlubit i hasičskou dechovkou.

Modrá Muzika používá oficiální název Modrá Muzika Zdeňka Thumy, neboť často docházelo k záměně s Modrou muzikou, která působí v Šumperku.

Modrá Muzika Zdeňka Thumy je členem Sdružení dechových orchestrů ČR, v současné době má 12 členů. V letošním roce začala s úspěchem vystupovat s Modrou Muzikou zpěvačka Lucie Burdilová.

Orchestr v roce 2009 vystupoval na festivalech dechových hudeb a řadě kulturních akcí ve středočeském kraji a v Praze. Na všech vystoupeních se prezentuje jako hasičská hudba SDH Nové Strašecí. Modrá Muzika ve zmenšeném obsazení, 4 hudebníci a zpěvačka, vystupuje i na tanečních zábavách, plesech, firemních a soukromých akcích. V roce 2010 zahájí Modrá Muzika Zdeňka Thumy již 35. sezonu své činnosti.

Závěrem bych chtěl poděkovat Městskému úřadu a sponzorům, kteří nás podporují v naší činnosti a všem popřát hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2010.

Na začátku roku dne 5. 1. 2010 se v hasičské zbrojnici sešel výbor sboru za účelem zvolení nového výboru na další pětileté období. Výborem bylo zvoleno dosazení nových členů ale také zvolení nových členů na posty zástupce velitele, vzdělavatel a člen výboru.

Dne 9. 1. 2010 se zástupci sboru zúčastnily Výročních valných hromad Sborů dobrovolných hasičů v Řevničově a ve Hřebči.

V zimním období bude provedena oprava na zásahové vozidle CAS 32 Tatra 148.Konkrétně se jedná výměnu blatníků na kabině vozu. Dále bude v garážích pro zásahovou techniku proveden rozvod tlakového vzduchu. 

Za SDH Nové Strašecí jednatel sboru Josef Kořán

-kow-

Sdílet