Neděle 23. ledna 2022, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Sraz historických hasičských automobilů

U příležitosti výstavy hasičských modelů TRUBTE NA POPLACH -HOŘÍ !, která se koná v Muzeu Třineckých železáren a města Třince ve dnech 13.2. – 9. 5. 2004, se chystá na sobotu 17. 4. 2004 sraz historických hasičských stříkaček a automobilů.

Smysl akce.
Rok 2004 je rokem 140. výročí vzniku hasičského hnutí v Čechách a proto pořadatelé chtějí vůbec poprvé v historii hasičů i samotné požární ochrany nejen na Třinecku, ale i celém Těšínsku, uskutečnit tuto mimořádnou akci – aby zaujala nejen hasiče, ale i běžnou širokou veřejnost ke vztahům a tradicím hasičství.
Je známo že na území celého tohoto našeho regionu se zachovalo velmi málo staré hasičské techniky a proto chceme ukázat i to málo co tu ještě se zachovalo a tak dát čest naším předchůdcům a samotným výrobcům.

Podmínky účasti.
Setkání se může zúčastnit hasičský sbor i případně jednotlivec z historickou hasičskou technikou nebo automobilem z okresů jak Frýdek Místek, Karviná, Ostrava nebo dalších míst. Předpokládáme účast jak historických koňských stříkaček, přenosných motorových, přívěsných motorových a hasičských automobilů vyrobených nejlépe do roku 1960. V případě jestli se podaří zajistit finanční prostředky na proplacení pohonných hmot, bude k daným možnostem tak učiněno. Jinak si každý dopravu i odvoz zajistí dle svých podmínek.

Popis akce.
Hasičská technika se sjede v rozmezí 8 až 10 hodiny do prostoru prostranství Muzea v Třinci, kde pořadatele tuto techniku umístí na volné prostranství.
Hasičské sbory nebo jednotlivci budou mít možnost provést v průběhu dne případné ukázky své hasičské techniky v praxi, případně proběhnou i ukázky práce mladých hasičů. Program celé akce případně doprovodných akcí bude upřesněn organizátory těsně před konáním akce.
V místě setkání bude zajištěna jak možnost návštěvy muzea a samotné výstavy hasičských modelů Trubte na poplach – Hoří! a také bude zajištěno nezbytné občerstvení.

Kontakt.
V případě doplňujících informací se můžete obrátit telefonicky na p. Josefa Jendřišaka na telefonní čísla 558 737 412 nebo 604 641 222 a také e-mailem: fijepo@volny.cz


Popis místa akce.
Místo akce se nachází v samotném centru města Třince, za autobusovým nádražím, nedaleko od křižovatky cest směřujících na Terasu a k Oldřichovicím. Na této křižovatce však zúčastnění budou pokračovat rovně (ne vlevo) a po 50 metrech na pravé straně je budova Muzea, kde jsou i směrové tabule vjezdu do prostranství Muzea.
Sdílet