Pondělí 1. června 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner ZHT OK

V Tišnově proběhl kurz pro pracovníky chemických laboratoří HZS, zúčastnili se ho také policisté, celníci i vojáci

Ve dnech 24. až 27. 9. 2019 proběhl pravidelný podzimní kurz pro pracovníky chemických laboratoří HZS krajů (CHL) – radiační část, který se letos konal v Zařízení Tišnov HZS Jihomoravského kra­je.

Tradičně se tohoto podzimního kurzu zúčastnili i zástupci Policie ČR z Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, zástupci Celní správy z Letiště Václava Havla, příslušníci Armády ČR z 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany a v neposlední řadě také dva instruktoři ze SOŠ PO a VOŠ PO.

V rámci kurzu účastníci vyslechli několik zajímavých přednášek od lektorů z Institutu ochrany obyvatelstva, které se týkaly nové smlouvy mezi HZS ČR a SÚJB (Státní úřad pro jadernou bezpečnost) ohledně monitorování radiační situace na území ČR.

Ve svých přednáškách se zaměřili především na představení jednotlivých metodických postupů monitorování a odběru vzorků životního prostředí.

Zástupci Vysokého učení technického v Brně nám představili možnosti využití robotů, dronů a jejich vzájemného propojení, které by se daly využít při řešení mimořádných událostí většího rozsahu. Také nám představili vojenskou verzi robota Orpheus, který je určen pro CBRN průzkum a splňuje nejpřísnější armádní standardy ohledně robustnosti, možnosti dekontaminace aj.

V rámci kurzu jeho účastníci navštívili dvě zajímavá pracoviště. Prvním z nich byla ozařovna firmy Bioster, která vlastní nejsilnější kobaltový zdroj v republice o aktivitě cca 40 kCi (1 Ci = 37 GBq). Běžné dávky, které obdrží ozařované zboží jsou cca 25 kGy (smrtelná dávka pro člověka je cca 3 000 x nižší).

Druhým navštíveným pracovištěm byla Laboratoř radiační kontroly okolí JE Dukovany, která sídlí v Moravském Krumlově a již od roku 1984 monitoruje životní prostředí v okolí naší nejstarší jaderné elektrárny. Její vedoucí RNDr. Striegler nás seznámil s úkoly laboratoře včetně její havarijní připravenosti a na závěr nám ukázal její přístrojové vybavení pro přesnou radiometrickou analýzu.

Hlavní náplní kurzu však byl praktický nácvik činností, které chemické laboratoře HZS (CHL HZS ČR plní úkoly mobilních skupin v rámci Radiační monitorovací sítě) mají dle smlouvy provádět při radiačním monitorování.

Mezi tyto činnosti patří měření dávkového příkonu na určených trasách, kontrola kontaminace osob, vozidel a terénu, terénní měření aktivit vybraných radionuklidů, odběry vzorků životního prostředí, krmiv a potravin atd.

V další části praktických nácviků si všichni účastníci vyzkoušeli vyhledávání zdrojů ionizujícího záření a jejich identifikaci, včetně odhadu jejich aktivity a vyplnění patřičných dokumentů pro SÚJB.

Dalším úkolem bylo provést radiační průzkum a vytyčení bezpečnostní, případně nebezpečné zóny, za ztížených podmínek. Tato činnost byla prováděna v kouřovém polygonu Zařízení Tišnov za použití jednorázových ochranných prostředků.

Během činnosti byli jednotliví cvičící kontaminováni prostřednictvím simulantu a po svlečení ochranných prostředků u nich byla provedena kontrola, zda při svlékání nedošlo k přenesení kontaminantu na zasahující.

kpt. Ing. Michal Setnička, Ph.D.
MV – GŘ HZS ČR
Institut ochrany obyvatelstva
Sdílet
Banner VIP: Vochoc 970x150 OK